วัดทุ่งเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่นอกกําแพงเมืองศรีสัชนาลัยบริเวณหน้าประตูรามณรงค์ ตัววัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แผนผังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กําแพงวัดเป็นแท่งศิลาแลงปักเรียงชิดกัน มีประตูทางเข้าวัดที่กึ่งกลางของกําแพงทั้งสี่ด้านสถาปัตยกรรมภายในวัดประกอบด้วยวิหารหลวง เป็นอาคารโถงไม่มีผนังขนาด 6 ห้อง มีหน้ามุขด้านหน้ายาว 3 ห้อง เสาอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านในมีฐานชุกชีลดชั้นสองระดับ ด้านหลังวิหารเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังแบบสุโขทัยรองรับองค์ระฆังด้วยชุดบัวถลาและมีซุ้มพระประจําด้านทั้งสี่ที่ฐานเขียงชั้นล่างสุด นอกจากนี้แล้วยังมีเจดีย์รายจำนวน 4 องค์ซึ่งเหลือเฉพาะส่วนฐานชั้นล่างสุดจึงไม่สามารถระบุรูปทรงเดิมได้
คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sisatchanalai/360/wattungsetthi.html

แผนที่ภาพรวมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sisatchanalai/index.php/th/event/13-event/289-historicalpark.html

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/
Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]

Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.43 น.

ความคิดเห็น