บ้านไร่ตะวันหวาน กระบี่ Baan Rai TawanWarn Krabi รีวิวโดย Doremonguy

การเดินทางไปพิสูจน์คำถาม คือทางที่ดีที่สุดในการหาคำตอบ (ยาวหน่อย) บ้านไร่ตะวันหวานคือ คำถามที่เราเฝ้าคิดหาคำตอบตลอดเวลาที่เราได้ยินชื่อสถานที่แห่งนี้ ทำไมต้องชื่อนี้ ทำไมต้องโลโก้นี้ แล้วสถานที่แห่งนี้มีอะไรให้เราค้นหา หรือ ไปใช้เวลาเพื่อพิสูจน์มัน แน่นอนสำหรับตัวเราที่นี้คงไม่ใช่สถานที่ที่สร้างแร

บ้านไร่ตะวันหวาน กระบี่ Baan Rai TawanWarn Krabi

บ้านไร่ตะวันหวาน กระบี่ Baan Rai TawanWarn Krabi

 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 01.48 น.

 วันที่เดินทาง 10 พ.ย. 2562

การเดินทางไปพิสูจน์คำถาม

คือทางที่ดีที่สุดในการหาคำตอบ (ยาวหน่อย)

บ้านไร่ตะวันหวาน
คือ คำถามที่เราเฝ้าคิดหาคำตอบตลอดเวลาที่เราได้ยินชื่อสถานที่แห่งนี้ ทำไมต้องชื่อนี้ ทำไมต้องโลโก้นี้ แล้วสถานที่แห่งนี้มีอะไรให้เราค้นหา หรือ ไปใช้เวลาเพื่อพิสูจน์มัน แน่นอนสำหรับตัวเราที่นี้คงไม่ใช่สถานที่ที่สร้างแรงกระตุ้นใดๆให้ขับรถเดินทางเพื่อใช้เวลาไปพิสูจน์ข้อกังขาที่มีในใจ
เหตุกาลพาไป เสร็จสิ้นภาระกิจในวันหนึ่ง เพื่อนร่วมภาระกิจก็เอยชื่อสถานที่แห่งนี้มาพร้อมกับความต้องการอยากไปเยี่ยมชม ในใจเราก็บอกว่า เอาละนะคงได้เวลาไปหาตอบ คำถามที่คาใจมานาน เราขับรถเดินทางไปบ้านไร่ตะวันหวานด้วยความรู้สึกไม่คาดหวัง ไม่นึกฝัน ไม่ใส่จริตจิตนาการใดๆในความคิดอาจเพราะบรรยากาศในวันนั้นกำลังเย็นสบายและการเดินทางไปก็สะดวกไม่ลำบาก
การเดินทางไปยังจุดหมายเราก็ทดสอบความแม่นยำของการใช้ระบบการนำทางของแผนที่ว่าทางไร่ได้กำหนดจุดที่ตั้งอย่างถูกต้องแม่นยำและให้ความสำคัญกับป้ายบอกทางไปยังสถานที่มากเพียงใด ผลเป็นที่น่าพึงพอใจกับความสำคัญในข้อนี้ หลังจากขับรถไปไม่นานเราก็มาถึงจุดหมายปลายทาง......บ้านไร่ตะวันหวาน
วันที่เรามาตรงกับวันหยุดและทางไร่กำลังจะมีงานสำคัญเกิดขึ้นทำให้ค่อนข้างหาที่จอดรถยากสักนิด เนื่องด้วยจำนวนผู้คนและรถราที่อาจจะมีมากกว่าปกติ หลังจากจอดรถเราก็สอดสายสายตามองไปรอบบริเวณตามนิสัยของผู้ที่คุ้นชินกับงานสร้างสรรต่างๆมาพอสมควร และไม่พยายามตัดสินในความชอบของผู้ใดให้เหมือนกับตนเอง กลับพยายามมองให้เหมือนผู้มาเสพสุขกับแรงบันดาลใจของผู้อื่นเป็นหลัก ก็เห็นว่าสถานที่แห่งนี้อาจเกิดขึ้นจากภาพฝันในจิตนาการของผู้ตั้งชื่อไร่แห่งนี้ตามประสบการณ์ที่ท่านได้ไปพบมาจากสถานที่ต่างๆ ในต่างวาระเวลา แล้วนำมาใส่ไว้ที่นี่ เมื่อมองไปรอบๆแล้วคณะของเราก็ได้สอบถามถึงกิจกรรมและบริการต่างๆเพื่อใช้เวลาในวันนี้สำรวจอย่างคุ้มค่า และ แล้วความประทับใจแรกของเราก็เกิดขึ้น เราสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ใส่เสื้อฟอร์มของทางไร่น้องๆก็ตอนรับด้วยรอยยิ้มและคำอธิบายที่รู้สึกถึงความกระตือรือร้นที่จะให้ความกระจ่างในฐานะเจ้าบ้านได้เป็นอย่างดี เราชาวคณะก็ได้ใช้บริการรถนำชมสถานที่ในราคาท่านละ 90 บาท รถนี้มีทั้งขนาดใหญ่และเล็กตามจำนวนผู้ใช้บริการ คณะของเราได้เดินทางด้วยรถขนาดเล็กซึ่งมีมาพร้อมกับผู้บรรยายให้เราได้ข้อมูลและความเข้าใจในตัวไร่แห่งนี้มากยิ่งขึ้น
ความประทับใจอย่างที่สอง ผู้บรรยายได้แนะนำตัวอย่างสุภาพและแสดงออกอย่างภูมิใจตลอดเวลาที่ให้บริการกับเรา เธอเล่าถึงที่มาของชื่อ บ้านไร่ตะวันหวาน ว่ามีที่มาอย่างไรชื่อเหตุใดจึงเป็นชื่อนี้ พร้อมกับสื่อสารให้เราได้ทราบถึงความมุ่งหวังและภาพฝันของเจ้าของสถานที่แห่งนี้ ตลอดเส้นทางการนำชมไปยังสถานที่ต่างๆที่เธอได้นำพาคณะของเราเยี่ยมชม ทั้งจุดที่เสร็จสมบูรณ์ หรือ จุดที่กำลังเพิ่มเติมปรับปรุง เรารับรู้ได้ถึงความรักและภาคภูมิใจของเธอต่อสถานที่แห่งนี้ ทุกสิ่งล้วนสร้างจากฝัน แรงบันดาลใจ ที่เจ้าของผู้ริเริ่มบุกเบิกได้พยายามทุ่มเททั้งแรงกาย ทุนทรัพย์ และ เวลา เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ได้สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยม แม้ในบางสิ่งอาจยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน บางสิ่งอาจเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่เราก็เห็นถึงความตั้งใจและใส่ใจในความพยายามนั้นอย่างแท้จริง บางมุมและสถานที่ที่ตกแต่งไว้เกิดจากความคิดที่พยายามใช้ของที่มีอยู่รอบตัวมาดัดแปลงสร้างใหม่ ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานใหม่ที่เน้นการเป็นจุดแวะพัก และ ทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้มาเยี่ยมชมหรือใช้บริการ แต่นั้นคือสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นความพยายามสร้างสรร ดัดแปลง ใส่ความคิดลงไปพร้อมกับการมองให้เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว เช่น การปรับภูเขาหินที่ไร้ชีวิตให้เป็นน้ำตกบนยอดภูพร้อมจุดชมวิว พืชพรรณไม้ที่เกิดได้ง่ายในสวนปาล์มเช่น มอส เฟิร์น กล้วยไม้ป่า ก็นำมาจัดตกแต่งได้อย่างน่าสนใจ การใช้ของที่มีอยู่แต่จัดวางอย่างเหมาะสม นี้คือความรู้สึกประทับอันดับสามที่ได้รับ
ความรู้สึกประทับใจลำดับสุดท้าย เรามองถึงความสามารถในการจัดการความสะอาด ขยะ ถังรองรับ และ พื้นที่ให้บริการต่างๆ เรารู้สึกประทับใจ การเที่ยวชมไร่ สวนเกษตรนั้น บริบทที่ต้องควบคุมและวางแผนจัดการให้เป็นระบบคือขยะ ทั้งในลานจอดรถ ร้านค้า ห้องอาหาร หรือ แม้แต่ในห้องน้ำ โดยเฉพาะสถานที่นั้นมีพื้นที่ให้บริการคนจำนวนมากการจัดการในเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ต้องวางแผนเป็นอย่างดีและสอดคล้องกับตัวตนของสถานที่นั้นๆ สำหรับที่นี้ค่อนข้างน่าพอใจ
บทสรุปสำหรับประสบการณ์ในครั้งนี้ เราเริ่มจากการไม่คาดหวัง เราจึงมองเห็นสิ่งสวย ประทับใจมากครับ

ความคิดเห็น