เมืองโกตาบารู เมืองประวัติศาสตร์ มลายู รีวิวโดย Mr.Stop Checkin Here

........มีความตั้งใจมานานว่าจะถ่ายภาพเมืองโกตาบารู รามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเมืองตามประวัติศาสตร์ของชนชาวมลายู อดีตเคยเป็นหัวเมือง 1 ใน 7 หัวเมือง ของ ปัตตานี และต่อมาได้เป็นอำเภอโกตาบารู แต่ปัจจุบันนี้เมืองโกตาบารู อยูในเขตปกครองของอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ........เอกลักษณ์ของเมืองนี้คือ มีการปลูกต

เมืองโกตาบารู เมืองประวัติศาสตร์ มลายู

เมืองโกตาบารู เมืองประวัติศาสตร์ มลายู

 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.38 น.

 วันที่เดินทาง 16 พ.ย. 2562

........มีความตั้งใจมานานว่าจะถ่ายภาพเมืองโกตาบารู รามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเมืองตามประวัติศาสตร์ของชนชาวมลายู อดีตเคยเป็นหัวเมือง 1 ใน 7 หัวเมือง ของ ปัตตานี และต่อมาได้เป็นอำเภอโกตาบารู แต่ปัจจุบันนี้เมืองโกตาบารู อยูในเขตปกครองของอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

........เอกลักษณ์ของเมืองนี้คือ มีการปลูกต้นตาลบนเกาะกลางถนนเรียงรายอย่างสวยงาม ซึ่งเป็นจุดเด่นของเมืองนี้ ที่ทำให้เมืองนี้มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้า และตอนเย็น เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง พิกัดของเมือง https://goo.gl/maps/rfP5ZV3erabbjJdw8

......📌ฝากกดติดตามกันด้วยครับ

Instagram : instagram.com/hasbooloh

Facebook : facebook.com/MR.StopCheckin/

Youtube : youtube.com/c/HasbulahSamae

Blogger : stopcheckinhere.blogspot

ความคิดเห็น