..... ช่วงที่ผู้เขียนไปศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในตอนค่ำผู้เขียนได้ขับรถชมเมืองนครศรีธรรมราช บังเอิญได้ผ่านกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ผู้เขียนได้จอดรถเพื่อเข้าไปชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมาของกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

..... ใน พ.ศ.1950 สมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาตีล้านนาไทยได้ได้กวาดต้อนผู้คนมาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราชชาวล้านนาไทย จึงนำเอาแบบอย่างการสร้างกำแพงเมืองมาจากเมืองเชียงใหม่ มาซ่อมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช โดยทำเป็น กำแพงแบบปักเสาพูน ดิน ในราว พ.ศ.2100 เมื่อชาวโปรตุเกสนำวิธีการสร้างแบบก่ออิฐและตั้งฐานปืนใหญ่เข้ามากำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ได้ถูดดัดแปลงเป็นกำแพงก่ออิฐขึ้นเพื่อให้เป็นป้อมปราการที่แข็งแรงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นายช่างวิศวกรและสถาปนิก ของฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทย จึงมีการสร้างกำแพงเมืองตามแบบ ชาโต (Chateau) กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นสมัยพระนารายณ์มหาราชในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งตรง กับสมัยที่พระยานครศรีธรรมราช(พัฒน์) ครองเมืองนครศรีธรรมราช ได้มี การซ่อมกำแพงอีกครั้งเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ครั้งเป็นพระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวง สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช สั่งให้รื้อกำแพง เมืองซึ่งชำรุดแต่ยังคงเห็นรูปทรงและใบ เสมาชัดเจน เอาอิฐ มาทำถนนที่เลียบริมกำแพงด้านในทุกด้าน

ถ้าหากผู้อ่านได้มาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าลืมมาแวะมาถ่ายกับรูปกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชให้ได้น่ะ ยิ่งมาถ่ายรูปในตอนกลางคืน ก็จะเพิ่มความสวยงามอย่างมาก

พิกัดของกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช : https://goo.gl/maps/3A6SmquwQn...

Mr.Stop Checkin Here

 วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 21.25 น.

ความคิดเห็น