การเดินทางของมนุษย์เงินเดือน ตะลุยเวียดนามใต้ Muine-Dalat-HoChiMinh Day4 Ho Ji Minh (End) รีวิวโดย Voravud Santiraveewan

วันสุดท้ายของทริปแล้ว วันนี้เราจะมาเที่ยวในเมืองโฮจิมินห์กัน เป็นเมืองที่มาถึงในวันแรก แต่ยังไม่ได้เที่ยวเลย วัดเทียนหัว (Thien Hua Temple) เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนกวางตุ้งที่อพยพย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ในเวียดนาม และอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ของเมือง โดย 50% ของคนเวียดนามในเมืองโฮจิมินห์นั้น เป็นคนจี

การเดินทางของมนุษย์เงินเดือน ตะลุยเวียดนามใต้ Muine-Dalat-HoChiMinh Day4 Ho Ji Minh (End)

การเดินทางของมนุษย์เงินเดือน ตะลุยเวียดนามใต้ Muine-Dalat-HoChiMinh Day4 Ho Ji Minh (End)

 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 22.20 น.

 วันที่เดินทาง 25 พ.ย. 2562

วันสุดท้ายของทริปแล้ว วันนี้เราจะมาเที่ยวในเมืองโฮจิมินห์กัน เป็นเมืองที่มาถึงในวันแรก แต่ยังไม่ได้เที่ยวเลย


วัดเทียนหัว (Thien Hua Temple) เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนกวางตุ้งที่อพยพย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ในเวียดนาม และอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ของเมือง โดย 50% ของคนเวียดนามในเมืองโฮจิมินห์นั้น เป็นคนจีน หรือคนเวียดนามเชื้อสายจีนเลยทีเดียว ส่วนอีก 50% ที่เหลือเป็นคนเวียดนามแท้ๆวัดเทียนหัว (Thien Hua Temple) เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปี วัดจีนแห่งนี้เป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ เป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทะเลเป็นอย่างมากวัดเทียนหัว (Thien Hua Temple) โดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆอีกหลายองค์ เห็นธูปวงๆม้วนๆด้านบนไหมครับ ธูปแบบนี้วัดแถวเยาวราชบ้านเราก้อมีโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองบนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (Notre Dame Cathedral) ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยโบสถ์นี้ได้จำลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศส และนำมาสร้างไว้ที่นี้ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Central Post Office) ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด ในเวียดนามตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ใกล้ๆกับโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์หลักของเมือง ไปรษณีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เวียดนามยังอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 20ผู้ที่ออกแบบอาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Central Post Office) แห่งนี้คือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลก ด้วยศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันไปรษณีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากศาลาว่าการเมือง (City Hall) ตั้งอยู่ด้านเหนือของจตุรัสโฮจิมินห์ สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสโดยมีต้นแบบมาจาก Hotel de Ville ในกรุงปารีส การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1908 ผนังอาคารสีขาวและเหลือง รวมถึงเสาหลักและโครงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีวิวของศาลาว่าการเมือง (City Hall) เมื่อมองจากจตุรัสโฮจิมินห์ ภายในอาคารเป็นสำนักงานของรัฐบาล ซึ่งไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปดู นักท่องเที่ยวจึงเที่ยวชมความสวยงามของตัวอาคารได้จากภายนอกเท่านั้นศาลาว่าการเมือง (City Hall) ประกอบไปด้วยผนังสีขาว และเหลือง รวมไปถึงเสาหลักและโครงร่างต่างๆตามสไตล์ศิลปะแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีไม่ได้มาเยี่ยมชม ลุงโฮ หรือ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ถือว่ามาไม่ถึงเวียดนาม กับที่นี่ อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Monument) ด้านหน้าของสภาประชาชน มีสวนสวยที่เรียกว่าจัตุรัสโฮจิมินห์ (Tran Nguyen Hai Statue) และมีรูปปั้นอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนสวย จุดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ที่ใช้เป็ นจุดตั้งหลักและจุดนัดพบเลยก็ว่าได้ในตอนกลางคืนบริเวณลานน้ำพุในจตุรัสแห่งนี้มักมีชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ มานั่งพักผ่อนชมวิวกันทุกคืนย่านถนนเหวียนเหวะ (Nguyen Hue Boulevard) ตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์เปรียบเสมือนถนนสีลมในกรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ยาวไปจนถึงริมแม่น้ำ เป็นถนนลานโล่งกว้าง สองข้างทางเป็นตึกสูงใหญ่ ตกแต่งด้วยแสงสีที่ทันสมัย และสวยงาม แหล่งรวมร้านอาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่มที่คึกคักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทำเนียบของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (Reunification Palace) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเรียกกันว่า “ทองยัด” และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่าทำเนียบนโรดม (Norodom Palace) ซึ่งมีอายุย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2411 หลังจากที่ข้อตกลงเจนีวานำจุดจบมาสู่การยึดครองของฝรั่งเศสห้องประชุมขนาดใหญ่ ภายในทำเนียบของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (Reunification Palace) ที่นี่เต็มไปด้วยประวัติ และเรื่องราวต่างๆมากมายจากในอดีตบริเวณชั้นสองของ ทำเนียบของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (Reunification Palace) จะเป็นส่วนพักอาศัย ตรงกลางเปิดโล่งทำเป็นสวนหย่อมขนาดย่อม รอบๆจะเป็นห้องนอนของประธานาธิบดีและครอบครัวในทำเนียบบริเวณหน้าห้องประชุม มีพรมแดงรูปมังกรผืนใหญ่อยู่ ด้วยความเชื่อที่ว่า มังกรจะช่วยปกปักษ์รักษาทำเนียบไว้บริเวณหน้าทำเนียบ มีรถถังตั้งอยู่ ซึ่งเป็นรถถังลำที่บุกเข้ายึดทำเนียบในสงครามเวียดนามลำจริงๆเลยบริเวณดาดฟ้าของทำเนียบ ก้อมีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไว้ให้ประธานาธิปดีโดยสารในการเดินทาง

ติดตามกันต่อได้ที่

https://www.facebook.com/TravelofSalaryMan/

https://www.facebook.com/voravuds

ความคิดเห็น