สัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย TELS 2019 รีวิวโดย Mr.Stop Checkin Here

..... วันนี้มาแปลกนิดนึ่ง คือ มารีวิวโครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ( Thailand's Education Leader Symposium 2019 ) TELS 2019 เพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อ ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาทั้งหลาย ซึ่งจะมีการจัดทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว โดยปกติจะจัดช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน ของท

สัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย TELS 2019

สัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย TELS 2019

 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.38 น.

 วันที่เดินทาง 29 พ.ย. 2562

..... วันนี้มาแปลกนิดนึ่ง คือ มารีวิวโครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ( Thailand's Education Leader Symposium 2019 ) TELS 2019 เพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อ ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาทั้งหลาย ซึ่งจะมีการจัดทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว โดยปกติจะจัดช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

..... แล้วทำไม่ต้องมารีวิว เรื่องนี้ด้วย ? คำตอบ คือ มันมีประโยชน์ให้กับทุก ๆ คน ที่นำแนวคิดไปใช้ ปีนี้ คอนเซ็ปต์ของงานคือ ภายใต้แนวคิด “4REs : ความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการศึกษาไทย 4.0” คือ Reform, Refefine, Rethink, Reshape for Thailand's Education 4.0

..... ข้อคิดที่ได้จากการสัมมนา คือ การทำงานทุกอย่าง นอกจากเป้าหมายชัดเจน แล้ว สิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ การลงมือทำ ทำด้วยใจ และต้องมีความพยายาม ซึ่งเป็น 3 Keyword ที่สำคัญในการ apply ไปใช้ได้กับทุกอาชีพ

..... มาชมภาพบรรยายกาศภายในสัมมนา

......📌ฝากกดติดตามกันด้วยครับ

Instagram : instagram.com/hasbooloh

Facebook : facebook.com/MR.StopCheckin/

Youtube : youtube.com/c/HasbulahSamae

Blogger : stopcheckinhere.blogspot

ความคิดเห็น