มัสยิดกรือเซะ มัสยิดประวัติศาสตร์ของชาวมลายูฟาตอนี รีวิวโดย Mr.Stop Checkin Here

..... วันนี้ผู้เขียนจะพาท่านผู้อ่านไปยังจุดเช็คอินของจังหวัดปัตตานี ถือว่าเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และชาวต่างประเทศ นั่นคือ มัสยิดกรือเซะ ..... มัสยิดกรือเซะจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองปัตตานี และศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้ ..... ม

มัสยิดกรือเซะ มัสยิดประวัติศาสตร์ของชาวมลายูฟาตอนี

มัสยิดกรือเซะ มัสยิดประวัติศาสตร์ของชาวมลายูฟาตอนี

 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.42 น.

 วันที่เดินทาง 15 ธ.ค. 2562

..... วันนี้ผู้เขียนจะพาท่านผู้อ่านไปยังจุดเช็คอินของจังหวัดปัตตานี ถือว่าเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และชาวต่างประเทศ นั่นคือ มัสยิดกรือเซะ

..... มัสยิดกรือเซะจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองปัตตานี และศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

..... มัสยิดกรือเซะ (มลายู: Masjid Kerisek) หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง (คำว่า ปิตู แปลว่า ประตู กรือบัน แปลว่า ช่องประตูที่มีรูปโค้ง)

..... ช่วงเวลาที่มัสยิดกรือเซะถูกสร้างนั้นยังเป็นที่ถกเถียง บ้างว่าสร้างในรัชสมัยสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ บ้างก็ว่าสร้างในรัชสมัยรายาบีรู ส่วนกรณีที่มัสยิดสร้างไม่สำเร็จนั้น ก็มีการยึดโยงกับตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวซึ่งมีสุสานอยู่ใกล้กับมัสยิดกรือเซะ ที่ถูกเล่าต่อเติมภายหลังว่าเจ้าแม่ได้สาปให้มัสยิดนี้สร้างไม่สำเร็จ จนกลายเป็นปัญหากินแหนงแคลงใจระหว่างชาวไทยเชื้อสายมลายูและชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ แต่จากการสำรวจและบูรณะของกรมศิลปากร พบว่าโครงสร้างโดมนั้นมีลักษณะไม่แข็งแรงและขาดความสมดุลจึงทำให้พังทลาย ทั้งยังไม่พบร่องรอยถูกเผาหรือถูกฟ้าผ่าตามตำนานที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เพราะหลังราชวงศ์กลันตันปกครองปัตตานีถัดจากราชวงศ์ศรีวังสา ได้ย้ายศูนย์กลางเมืองไปยังบานาและจะบังติกอตามลำดับ มัสยิดกรือเซะจึงถูกทิ้งให้โรยราไป

..... ผู้เขียนอยากเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวปัตตานี ได้มาแวะถ่ายภาพกับมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย พิกัดของมัสยิดกรือเซะ : https://goo.gl/maps/zPSqVAxSyh...

......📌ฝากกดติดตามกันด้วยครับ

Instagram : instagram.com/hasbooloh

Facebook : facebook.com/MR.StopCheckin/

Youtube : youtube.com/c/HasbulahSamae

Blogger : stopcheckinhere.blogspot

ความคิดเห็น