วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ. สูงเม่น  จ.แพร่

บรรยายด้วยภาพเป็นส่วนใหญ่ครับ จริงๆอยากให้มาแวะกัน วัดทางภาคเหนือแค่เห็นโบสถ์ก็สะดุดตาแล้วครับแทบทุกวัด

พระอุโบสถอันงดงาม

พระประธานในพระอุโบสถ คือ หลวงพ่อโต

หลวงพ่อใจดีพระประธานภายในโบสถ์ ขอพรขอให้สอบผ่าน สอบใด้

ลวดดายสวยงามมาก อยากให้มาชมครับ

นกยูงสวยชอบมาก จะเห็นที่วัดทางภาคเหนือ

ถวายคัมภีร์

หลวงพ่อใจดีให้พร

คัมภีร์โบราณ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น

ภายในศาลาหอ คัมภีร์ธัมม์โบราณ วัดสูงเม่น เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมคัมภีร์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสมบูรณ์มากและมีคัมภีร์ใบลานจำนวนมากที่สุดในโลก


วัดอยู่ติดถนนสังเกตุง่ายครับ

รอบๆวัด หอธัมม์ ศาลาหลวงพ่อครูบามหาเถร

ตำแหน่งที่ตั้ง https://www.google.com/maps/place/

อ้างถึงข้อมูลเพิ่มเติม https://mgronline.com/travel/detail/9600000077798

ประวัตวัดสูงเม่นอ้างถึง    https://www.museumthailand.com/th/3547/storytelling/

บทความสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้เคียงของผู้เขียน https://th.readme.me/u/5d326ab09aa09d64fa099f30

เราสองพ่อลูก

 วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.10 น.

ความคิดเห็น