ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระอารามหลวง โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ณ สนามหลวง เริ่มต้นปีใหม่ 2020 รีวิวโดย เที่ยวไทยกับAn

#รีวิวที่เที่ยว #ทำบุญไหว้พระ บริเวณ #พระบรมมหาราชวัง ณ ท้อง ท้องสนามหลวง #กรุงเทพมหานคร ดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ ผ่านพ้นไปกับเทศกาลปีใหม่ไทย พ.ศ.๒๕๖๓ มีโอกาสไปไหว้พระทำบุญวัดพระอารามหลวงต่างๆ โดยรอบพระบรมมหาราชวัง สำหรับบริเวณท้องสนามหลวงก็มีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี และเดินเวียนเทียน เดิมตั้งใจ

ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระอารามหลวง โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ณ สนามหลวง เริ่มต้นปีใหม่ 2020

ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระอารามหลวง โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ณ สนามหลวง เริ่มต้นปีใหม่ 2020

 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.35 น.

 วันที่เดินทาง 1 ม.ค. 2563

#รีวิวที่เที่ยว #ทำบุญไหว้พระ บริเวณ #พระบรมมหาราชวัง ณ ท้อง ท้องสนามหลวง #กรุงเทพมหานคร ดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์

ผ่านพ้นไปกับเทศกาลปีใหม่ไทย พ.ศ.๒๕๖๓ มีโอกาสไปไหว้พระทำบุญวัดพระอารามหลวงต่างๆ โดยรอบพระบรมมหาราชวัง

สำหรับบริเวณท้องสนามหลวงก็มีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี และเดินเวียนเทียน

เดิมตั้งใจไว้ว่าจะไปทำบุญ 9 วัด ใกล้ๆ มีรถ ขสมก. บริการรับส่งฟรี แต่เมื่อไปถึงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก ทั้งคนไทย พม่า คนจีน และฝรั่ง เต็มไปหมด เราก็ได้แต่เดินๆ วนไปตามวัดต่างๆ เป็นวงกลม ครั้งนี้เลยมีโอกาสแวะไปเพียง 3 วัด เท่านั้นได้แก่

1. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร (WAT MAHADHTU YUVARAJRANGSARIT RAJAVARAMAHAVIHER)
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าไปเที่ยวชม

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร WAT PHRA CHETUPHON VIMOLMANGKLARARM RJWARA MAHAVIHARN (วัดโพธิ์ WAT PHO)

ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ชาวต่างชาติจะต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ ๒๐ บาท
สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าไปเที่ยวชม

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.0-๒๒๒๒-๗๘๓๑, ๒๒๕-๙๕๙๕, ๒๒๑-๑๓๗๕, ๒๒๑-๙๔๔๙
โทรสาร 0-๒๒๒๒-๙๗๗๙, ๒๒๑-๔๘๔๓

3. วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม TEMPLE OF THE EMERALD BUDDHA (วัดพระแก้ว Wat Phra Kaew)

ตั้งอยู่มุมพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออก ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ภายในพระบรมมหาราชวัง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน ข้างสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าไปเที่ยวชม

จะข้ามฝั่งไปฝั่งวัดอรุณคนต่อแถวข้ามเรือยาวมากๆเลย

สำหรับภายในบางสถานที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพน่ะครับ จึงนำเสนอในส่วนที่สามารถบันทึกได้เท่านั้น

ความคิดเห็น