หอจัดแสดงพระไม้เก่าแก่กว่า 1,000 องค์ ณ วัดศรีดอนคำ(ห้วยอ้อ) จ.แพร่ รีวิวโดย STEEL Play channel

หอจัดแสดงพระไม้เก่าแก่กว่า 1,000 องค์ ณ วัดศรีดอนคำ(ห้วยอ้อ) จ.แพร่นอกจากลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่ชาวบ้านนำขนขึ้นรถแห่ มาถวายวัดเพื่อทำเป็นระฆังแล้ว ในสถานที่แห่งนี้ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจและสวยงามมากๆ เราขอพาทุกท่าน เข้าชม (พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ) จ.แพร่ ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่และมีป

หอจัดแสดงพระไม้เก่าแก่กว่า 1,000 องค์ ณ วัดศรีดอนคำ(ห้วยอ้อ) จ.แพร่

หอจัดแสดงพระไม้เก่าแก่กว่า 1,000 องค์ ณ วัดศรีดอนคำ(ห้วยอ้อ) จ.แพร่

 วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 21.07 น.

 วันที่เดินทาง 31 ธ.ค. 2562

หอจัดแสดงพระไม้เก่าแก่กว่า 1,000 องค์ ณ วัดศรีดอนคำ(ห้วยอ้อ) จ.แพร่
นอกจากลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่ชาวบ้านนำขนขึ้นรถแห่ มาถวายวัดเพื่อทำเป็นระฆังแล้ว ในสถานที่แห่งนี้ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจและสวยงามมากๆ

เราขอพาทุกท่าน เข้าชม (พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ) จ.แพร่ ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มากมาย

พระเจ้าพร้าโต้ หรือ พระเจ้าทันใจ เป็นพระไม้ใหญ่แกะด้วยพร้าโต้ ซึ่งแปลกสุดในประเทศไทย ซึ่งแกะสลักแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 วันก่อนพระอาทิตย์ตก

อีกทั้งภายในหอพระไม้ ยังจัดเก็บพระเก่าแก่และแสดงพระไม้กว่า 1,000 องค์

https://youtu.be/ljSG9-3V1ZA

ความคิดเห็น