หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี Oct 13,2019 รีวิวโดย STEEL Play channel

หาดสวยมากๆ หาดทรายขาว คนก็ไปกันเพียบๆ >หาดเตยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี >เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมของพื้นที่)

หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี Oct 13,2019

หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี Oct 13,2019

 วันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17.33 น.

 วันที่เดินทาง 13 ต.ค. 2562

หาดสวยมากๆ หาดทรายขาว คนก็ไปกันเพียบๆ
>หาดเตยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี
>เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมของพื้นที่)

ความคิดเห็น