วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลำพูน ประเทศไทย รีวิวโดย STEEL Play channel

ชื่อวัด : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารที่ตั้ง: ถนน รอบเมืองใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลำพูน ประเทศไทย

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลำพูน ประเทศไทย

 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.09 น.

 วันที่เดินทาง 28 ธ.ค. 2561

ชื่อวัด : วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ที่ตั้ง: ถนน รอบเมืองใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000

ความคิดเห็น