ชื่อสถานที่ | วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)
ที่ตั้ง         | ตำบล อ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

STEEL Play channel

 วันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.11 น.

ความคิดเห็น