วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) อ่างศิลา ชลบุรี รีวิวโดย STEEL Play channel

ชื่อสถานที่ | วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)ที่ตั้ง         | ตำบล อ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) อ่างศิลา ชลบุรี

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) อ่างศิลา ชลบุรี

 วันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.11 น.

 วันที่เดินทาง 7 มี.ค. 2555

ชื่อสถานที่ | วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)
ที่ตั้ง         | ตำบล อ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

ความคิดเห็น