เมื่อครั้งที่ บันทึกเที่ยว ในความทรงจำ ได้มีโิอกาศเดินทางไปยังภาคอิสาณ ได้มาเที่ยวเยี่ยมชม วัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร อ.ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี เมื่อหลายปีก่อน และได้เข้ากราบขอพร กับพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ชื่อว่าพระพุทธอุบลบันดานสุข หรือชาวบ้านแถวนั้น เรียกกันว่า ว่าหลวงพ่อสมปรารถนา ที่มีอายุกว่า 400 ปี มาแล้ว  และที่วัดนี้ ชาวบ้านยังเชื่อกันว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ที่หนองน้ำของวัดแห่งนี้มาเนิ่นนานแล้วด้วยเช่นกัน

    มาดูความเป็นมา ของวัดโพธิ์สระประทุมแห่งนี้ก่อน วัดนี้เดิมมีอยู่ 2 วัดติดกันนั้นก็คือ   วัดโพธิ์ และก็     วัดสระ   โดยที่  วัดโพธิ์นั้น  ประวัติว่าสร้างเมื่อปีพศ. 2408 มีหลวงพ่อที่เป็นพระเกจิชื่อดังยุคนั้นปกครองเป็นเจ้าอาวาส คือพระครูสิริบุญญรักษ์ (พ่อถ่านสวน ) ระหว่างปี 2481-2496 วัดนี้อยู่ต่อมาจนถึงปี 2538 วัดด็ร้างลงไม่มีพระเณรอยู่อาศัยจำพรรษาอีก

และอีกวัดติดกัน คือวัดสระ มีประวัติการสร้างเมื่อปี 2448 วัดนี้มีพระครูโสภิตพิริยะคุณ หรือ (พ่อถ่านฤทธิ์ )   เป็นเจ้าอาวาส ระหว่าง ปีพ.ศ 2496 -2524 ต่อมา วันที่ 17  มิถุนายน 2548 สำนักพุทธ ฯ ได้เล็งเห็นว่าสมควรที่จะรวมวัดทั้งสองแห่ง ให้เป็นวัดเดียวกันเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาเสนาสนะวัดให้ดำรงอยู่ดูแลง่ายจึงได้รวมวัดทั้งสองเป็นวัดเดียว  รวมเนื้อที่วัดเข้าด้วยกัน มีทั้งหมด 11 ไร่   ได้ชื่อใหม่ว่า วัดโพธิ์สระปทุม นับแต่นั้น  โดยมีท่าน พระครูโพธิคุณโสภิต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก นับแต่ปี  2548-2556  แล้ววัดก็ร้างไร้พระเณรอยู่อาศัยอีก

จนมาในปี พศ.2559  ทางคณะกรรมการวัดและชาวบ้านกุศกร จึงได้ไปนิมนต์พระหนุ่มนักพัฒนา ชื่อพระครูวินัยธรฉัตรชัย สุรปัญโญ    ( อภัย ) ซึ่งท่านจบ นธ.เอก เปรียญธรรม และคุณวุฒิทางโลกปริญาเอกเลยทีเดียว  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้มาช่วยทำนุบำรุงพัฒนาวัดที่ร้าง ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง

หลังท่านได้เช้ามาอยู่เป็นเจ้าอาวาส ได้พัฒนาวัดเจริญรุดหน้าขึ้น ตามลำดับ ได้จัดให้มีการ ทาสีลงรักปิดทอง องค์หลวงพ่อเป็นอันดับแรก นั้นคือหลวงพ่อ  พระพุทธอุบลบันดาลสุข หรือ  หลวงพ่อสมปรารถนา ที่เป็นพระประธานประดิษฐานในอุโบสถ ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น  พระประธานองค์นี้ มีความเป็นมามีอายุกว่า 400 ปีมาแล้ว  เป็นพระ ปางมารวิชัย  ที่สร้างมาจากไม้กันเกราหรือว่าไม้มันปลา แกะสลักขนาดหน้าตักกว้าง 1.20 ม. สูง 2.50 ม

เมื่อท่านมาอยู่แรก ๆ ได้นิมิตเห็นงูขนาดใหญ่นอนขด อยู่ข้างหนองน้ำใกล้อุโบสถ ที่ประดิษฐานหลวงพ่อสมปรารถนานั้น ซึ่งท่านบอกว่า มีความเชื่อว่าคงเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาดูแลสถานที่แห่งนี้นั้นเอง ท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากมีบุญวาสนา บารมีร่วมกันมา ที่จะมาพัฒนาวัดวาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ขอให้ได้มีทุนสร้างตัวแทนองค์พญานาค ขอให้มีทุนทรัพย์ในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  จากเงินปัจจัยส่วนตัวท่านมี 3  พันบาท เมื่อครั้งมารับตำแหน่งใหม่ ๆ ท่านว่าสามารถสร้างองค์พญานาค ที่เห็นในนิมิตรสำเร็จเสร็จ ทั้ง 2 องค์ ได้ภายในเวลาไม่นาน เป็นเรื่องน่าเหลื่อเชื่อ จากนั้นก็มีผู้คนหลั่งไหล มาเรื่อยมาที่วัดเรื่อย ๆ 

โดยหลังสร้างองค์พญานาคเสร็จทั้งสององคฺ์ ได้จัดทำพิธีบวงสรวง และได้ตั้งชื่อว่า พญากุศกะนาคราช มีสีผิวกายเป็นสีเขียวทั้งองค์  ส่วนสีผิวกายเป็นสีทองทั้งองค์  ได้ตั้งชื่อว่า พญาโพธิสระปทุมนาคราช โดยจัดสร้างเป็นพญานาคคู่ ตัวผู้ทั้งสอง ถือเป็นวัดเดียวในไทย ที่สร้างแบบนี้ ส่วนมากจะเป็นนาคเดี่ยว หรือนาคคู่ผัวเมีย อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งพญานาคคู่ ต่างให้โชคลาภแก่ผู้มาเยือนทุกคน

เมื่อการสร้างพญานาค ทั้งสองตัวเสร็จเรียบร้อย ใหม่ ๆ ปรากฏว่า มีผู้คนลองมาเสี่ยงทาย ขอเลขเบอร์ที่จะไปซื้อปรากฏว่า ถูก แรก ๆ ก็เงียบปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้แต่ ต่อมาก็มีผู้ไปขอหวยขอเบอร์เลขที่จะซื้อกันบ้าง ปรากฏว่า ถูกติด ๆ กันมา จนเป็นที่ฮือฮา และมีผู้ถูกหวยมาแก้บนกันมากขึ้น ทางท่านพระครู ก็ได้มีทุนในการพัฒนาวัดวา มีการทำนุบำรุงอัฐิเจดีย์ผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์ก่อน ๆ  ให้มีความสวยงาม เป็นที่กราบสักการะของผู้คนต่อไปด้วย นอกจากนี้

ทางบ้าน ก็เริ่มเข้ามาช่วยเหลือ เข้าวัดฟังธรรมปฎิบัติถือศีล มากขึ้นตามลำดับ ในทุกวันนี้ วัดโพธิ์สระปทุมบ้านกุศกรมีพระเณรอยู่จำพรรษาจำนวนมากหลายรูป  ด้วยบุญบารมีของท่าน ตลอดจนพญานาคราชคู่ ที่เข้ามามีส่วนดึงผู้คน ให้เข้าวัดโดยทางอ้อม ได้เข้ามาช่วยค้ำจุนพระศาสนาอีกทางก็ว่าได้  

คาถาบูชาพญานาคราช 9 ตระกูลของวัดโพธิ์สระปทุม ดังนี้  ตั้งนโม 3 จบแล้ว   

กล่าวคาถาบูชาดังนี้    อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ"
คำบูชาพญานาคราช (เพื่อขอโชคลาภ)
อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ นาคี นาคะ
ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ นะมามิหัง ประสิทธิมัง
นะโมพุทธายะ มะอะอุ

นอกจากนี้    ทางวัดยังได้พบ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่โผล่ขึ้นจากดิน ลานวัด รวมได้มาในที่หนองน้ำของวัดอีก 3 องค์   นั้นก็คือ หลวงพ่อแสน  , หลวงพ่อประทานพร และหลวงพ่อสัมฤทธิ์  ซึ่งมีอายุคาดว่าหลายพันปีเลยทีเดียว 

พระพุทธรูปรูปโบราณทั้ง 3 องค์นี้  มีที่มาแตกต่างกันไป  ก็รอให้ผู้มีบุญบารมีเท่านั้น ที่จะไปเห็นได้กับตาตัวเอง ซึ่งผู้มีความรู้ ก็คงเห็นว่า พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ คงเป็นพระเสริมบุญบารมีของพระครู ให้อยู่พัฒนาวัด ดำรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  ตามรอยบูรพาจารย์พ่อแม่ในธรรม เหมือนเช่นในอดีตของวัดนี้ ที่ผ่านมานั้นเอง

ในทุกวันนี้ในวันธรรดา วัดโพธิ์สระปทุม มีความเงียบสงบ สอาดโป่งสบาย ยังรอต้อนรับผู้มาเยือนกราบไหว้ขอพรกันอยู่เสมอ ทั้งขอหวยโชคลาภ ขอหน้าที่การงานให้สำเร็จ  ทำมาหากินคล่อง และขอชีวิตในครอบครัวมีความรุ่งเรือง  ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวชมกราบไหว้กันดู การเดินทาง มาได้ทั้งจากถนน สายอุบล ฯ-ตระการพืชผล แล้วเลี้ยวขวา มาตามทางบ้านกุศกร อีก 5 กม. หรือ จะมาจากเส้นทางสาย  อ.โขงเจียม -ตระการพืชผล ก็ได้ วัดจะอยู่ด้านซ้ายมือเข้าไปอีกเพียง 800 เมตร เท่านั้น

บันทึกเที่ยว ในความทรงจำ โดย ณ วงเดือน ครั้งหนึ่งได้มีโอกาศมาเยือนเที่ยวชม และได้เข้ากราบสักการะ หลวงพ่อสมปรารถนาและท้าวพญานาคราช ของทางวัด ตลอดจนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากท่านเจ้าอาวาสหนุ่มนักพัฒนา เชื่อว่า ด้วยบุญบารมีของท่าน พระครูวินัยธร ฉัตรชัย สุรปัญโญ  จะนำพาวัดวาให้เจริญรุ่งเรื่อง เป็นแสงสว่างให้ผู้คนแถบนี้ได้ดวงตาเห็นธรรม กันถ้วนหน้าสืบไป

       สว่าง สะอาด สงบ และมีสิ่งลี้ลับ ที่รอให้ผู้คนไปค้นหา กราบไหว้ขอพรกันดู ที่วัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี   ขอความสว่างในธรรมะจงมีแก่ทุกท่าน..

                                    @@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@

โดย.ณ วงเดือน

 วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.55 น.

ความคิดเห็น