สวนฟุคุชุเอ็น สวนจีนแห่งเมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาว่าเป็นสวนที่ก่อสร้างขึ้นในปี 1992 เพื่อฉลองครบรอบสิบปีของความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องระหว่างเมืองนาฮะ กับ เมืองฟูเจา ประเทศจีน ด้านในสวนร่มรื่น และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมของจีนที่ชวนให้มาแวะชม

เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. ปิดทุกวันพุธ 

P Gent Su

 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.41 น.

ความคิดเห็น