ครั้งหนึ่งที่ ทะเลสาบปันกอง เลห์ รีวิวโดย P Gent Su

ทะเลสาบปันกองห่างจากตัวเมืองเลห์ประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเลห์ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยเส้นทางมายังทะเลสาบปันกองต้องผ่านจุดสูงสุดของเส้นทางเรียกว่า Chang La Pass ที่ความสูงประมาณ 5,360 เมตร จากระดับน้ำทะเล  การเดินทางเข้ามายังทะเลสาบปันกอง เดินทางได้โดยการเช่ารถ และจะต้องมีการทำใบ

ครั้งหนึ่งที่ ทะเลสาบปันกอง เลห์

ครั้งหนึ่งที่ ทะเลสาบปันกอง เลห์

 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.58 น.

 วันที่เดินทาง 13 เม.ย. 2563

ทะเลสาบปันกองห่างจากตัวเมืองเลห์ประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเลห์ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยเส้นทางมายังทะเลสาบปันกองต้องผ่านจุดสูงสุดของเส้นทางเรียกว่า Chang La Pass ที่ความสูงประมาณ 5,360 เมตร จากระดับน้ำทะเล 

การเดินทางเข้ามายังทะเลสาบปันกอง

เดินทางได้โดยการเช่ารถ และจะต้องมีการทำใบอนุญาต permit เข้าพื้นที่ ทะเลสาบปันกอง โดยการทำใบ permit สามารถให้ทางเจ้าของที่พักเป็นคนนำเดินการให้

ความคิดเห็น