เรื่อยๆกับวัน "ดอกซากุระบาน" Shikoku, Japan รีวิวโดย ล่ามติดเที่ยว

เกือบลืมไปแล้วว่าเคยทำบันทึกฉบับนี้ไว้ด้วย ไว้จะค่อยๆมาใส่บทความละกันนะ ดองไปนานละนะเนียะ

เรื่อยๆกับวัน "ดอกซากุระบาน" Shikoku, Japan

เรื่อยๆกับวัน "ดอกซากุระบาน" Shikoku, Japan

 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.39 น.

 วันที่เดินทาง 20 มี.ค. 2563

เกือบลืมไปแล้วว่าเคยทำบันทึกฉบับนี้ไว้ด้วย ไว้จะค่อยๆมาใส่บทความละกันนะ ดองไปนานละนะเนียะ

ความคิดเห็น