เกือบลืมไปแล้วว่าเคยทำบันทึกฉบับนี้ไว้ด้วย ไว้จะค่อยๆมาใส่บทความละกันนะ ดองไปนานละนะเนียะ

ล่ามติดเที่ยว

 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.39 น.

ความคิดเห็น