ปังทั้งปีที่ดอยตาปัง@ชุมพร รีวิวโดย Thawatchai Srisuwan

ดอยตาปัง  เป็นดอยเล็กๆ อยู่ ต.เขาทะลุ มากี่รอบก็ฟิน บางที หมอกเยอะ บางที ก็ น้อยแต่ บรรยากาศดีตลอด เทือกเขาสวย ๆอากาศดีๆ ตลอดปีการเดืนทางไม่ยากมาที่ ต.เขาทะลุ มีป้ายบอกตลอดจุดขึ้นรภอยู่วิสาหกิจชุมชน เพราะว่า จะต้องใช้รถพื้นที่ ที่จัดใว้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยส่วนนี้เป็นจุดกางเตนท์ ส่วนจุดชมทะ

ปังทั้งปีที่ดอยตาปัง@ชุมพร

ปังทั้งปีที่ดอยตาปัง@ชุมพร


ดอยตาปัง  เป็นดอยเล็กๆ อยู่ ต.เขาทะลุ มากี่รอบก็ฟิน บางที หมอกเยอะ บางที ก็ น้อยแต่ บรรยากาศดีตลอด เทือกเขาสวย ๆอากาศดีๆ ตลอดปี

การเดืนทางไม่ยากมาที่ ต.เขาทะลุ มีป้ายบอกตลอดจุดขึ้นรภอยู่วิสาหกิจชุมชน เพราะว่า จะต้องใช้รถพื้นที่ ที่จัดใว้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

ส่วนนี้เป็นจุดกางเตนท์ ส่วนจุดชมทะเลหมอก ขึ้นไปอีก800เมตร

มีห้องน้ำ ร้านกาแฟ บริการ ครับ เขาทะลุชุมพร

ความคิดเห็น