เขาพางชุมพร รีวิวโดย Thawatchai Srisuwan

เขาพาง เป็นเขาลูกใหญ่ ๆใครผ่านมาภาคใต้ ช่วง ชุมพร จะเห็นเลย ห่างจาก ถนน 2กม เองการเดินทางขึ้น แนะนำโฟววิลครับ เนื่องจากชัน และหินเยอะเลยยามค่ำคืนสงบๆมื้อเย็นเช้าๆสดชื่นๆๆทานข้าวเช้าเสด กลับบ้านกันครับบบ

เขาพางชุมพร

เขาพางชุมพร

 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.45 น.

 วันที่เดินทาง 24 ต.ค. 2563


เขาพาง เป็นเขาลูกใหญ่ ๆใครผ่านมาภาคใต้ ช่วง ชุมพร จะเห็นเลย ห่างจาก ถนน 2กม เอง

การเดินทางขึ้น แนะนำโฟววิลครับ เนื่องจากชัน และหินเยอะเลย

ยามค่ำคืนสงบๆ

มื้อเย็น

เช้าๆสดชื่นๆๆ

ทานข้าวเช้าเสด กลับบ้านกันครับบบ

ความคิดเห็น