ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ โดยเฉพาะชาว จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ มีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาในภายหลัง

มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งเชื่อกันว่าได้รับการปล่อยตัวมาจากขุมนรกที่ต้องจองจำอยู่ เนื่องจากผลกรรมที่ได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

โดยในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 “เปรต” ถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลาน ญาติพี่น้อง และจะกลับไปนรกดังเดิมก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 โอกาสนี้เองลูกหลานและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงนำอาหารไปทำบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะมีการทำบุญรับ และทำบุญส่ง เรียกกันว่า "รับตายาย ส่งตายาย"  ในวันส่งตายายจะจัดหมรับอาหารคาวหวาน ขนมพอง ขนมลา ขนมกง (ขนมไข่ปลา) ขนมบ้า ขนมดีซำ ขนมที่บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับได้นำไปใช้ประโยชน์

ตามประวัติมีการบันทึกไว้ว่า “งานเทศกาลเดือนสิบ” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2466 ที่สนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาเงินสร้างสโมสรข้าราชการซึ่งชำรุดมากแล้ว โดยในช่วงนั้น พระภัทรนาวิก จำรูญ (เอื้อน ภัทรนาวิก) ซึ่งเป็นนายกศรีธรรมราชสโมสร และ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกันจัดงานประจำปีขึ้นพร้อมทั้งมีการออกร้าน และการแสดงมหรสพต่างๆ มีระยะเวลาในการจัดงานรวม 10 วัน 10 คืน กระทั่งถึงปี พ.ศ.2535 ทางจังหวัดได้ย้ายสถานที่จัดงาน จากสนามหน้าเมือง ไปยังสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งมีบริเวณกว้าง และได้มีการจัดตกแต่งสถานที่ไว้อย่างสวยงาม (ข้อมูลจากไทยรัฐนิว)

งานเทศกาลเดือนสิบจะจัดขึ้น 10 วัน 10 คืน ในทุกทุกปี ปัจจุบัน มีการจัดงานเดือนสิบ หลายสถานที่ และที่สนามหน้าเมือง ก็ยังคงมีการจัดงานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แม้สถานที่จะไม่กว้างใหญ่เท่าทุ่งท่าลาด แต่เป็นสถานที่ ที่เดินได้สบายๆ ไม่แออัดเกินไป  ใกล้โบราณสถานอย่างกำแพงเมือง และสวนศรีธรรมโศก 

กิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของงานบุญสารทเดือนสิบคือ การประกวดหมฺรับ และ ขบวนแห่หมฺรับ 

โดยมีขบวนแห่หมรับ จาก 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดกันคับคั่ง


ปีหน้าเตรียมลางานมาเที่ยวชมกันนะคะ 

อยากไปที่ไหนบ้าง ติดตามได้ที่นี่นะคะ

https://th.readme.me/id/Paikanaka

Paikannaka

 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.10 น.

ความคิดเห็น