🌼 “ ทุ่งดอกบัวตอง ” ณ ดอยแม่อู่คอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 🌼 รีวิวโดย เที่ยว . . . ถ่ายรูป

“ ทุ่งดอกบัวตอง ” ณ ดอยแม่อู่คอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การเดินทางที่แสนคดเคี้ยวเลี้ยวซ้ายขวา ( มีงูตลอดเส้นทาง 🐍 ) ก่อนที่จะได้พบกับความสวยงาม อากาศที่สามารถสูดดมเข้าปอดได้อย่างไม่ต้องคิด เมื่อเดินขึ้นบันไดไปถึงจุดสูงสุด มองลงมาแล้วช่างเป็นภาพที่สวยงามมาก บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเขียวของภูเข

🌼 “ ทุ่งดอกบัวตอง ” ณ ดอยแม่อู่คอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 🌼

🌼 “ ทุ่งดอกบัวตอง ” ณ ดอยแม่อู่คอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 🌼

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.43 น.

 วันที่เดินทาง 2 พ.ย. 2563

“ ทุ่งดอกบัวตอง ” ณ ดอยแม่อู่คอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเดินทางที่แสนคดเคี้ยวเลี้ยวซ้ายขวา ( มีงูตลอดเส้นทาง 🐍 ) ก่อนที่จะได้พบกับความสวยงาม อากาศที่สามารถสูดดมเข้าปอดได้อย่างไม่ต้องคิด

เมื่อเดินขึ้นบันไดไปถึงจุดสูงสุด มองลงมาแล้วช่างเป็นภาพที่สวยงามมาก

บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเขียวของภูเขา แซมด้วยสีเหลืองของทุ่งดอกบัวตองประมาณ 30-40%

สายลมที่พัดมาปะทะร่างกายเป็นระยะๆ ให้รู้สึกเย็นสบาย

🌥 หมอก สายฝน และแสงพระอาทิตย์รำไร มันเป็นภาพที่สุดแสนจะบรรยาย

ความคิดเห็น