"เลยดั้น" อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

เลยดั้น ลานหินขนาดใหญ่ ขวางทับแม่น้ำเลย มีลักษณะเป็นโพรงหิน แหว่งเว้าหลากหลายเรียงรายกัน เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กใหญ่สลับกันไป คล้ายครกหิน เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะมายาวนาน น้ำจะไหลลอดใต้ลานหิน แล้วทะลุออกไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ชัดในฤดูแล้ง เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้

เที่ยว . . . ถ่ายรูป

 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.58 น.

ความคิดเห็น