"เลยดั้น" อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ รีวิวโดย เที่ยว . . . ถ่ายรูป

"เลยดั้น" อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เลยดั้น ลานหินขนาดใหญ่ ขวางทับแม่น้ำเลย มีลักษณะเป็นโพรงหิน แหว่งเว้าหลากหลายเรียงรายกัน เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กใหญ่สลับกันไป คล้ายครกหิน เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะมายาวนาน น้ำจะไหลลอดใต้ลานหิน แล้วทะลุออกไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ชัดในฤดูแล้ง เป็นความสวยงามที่ธรรมช

"เลยดั้น" อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

"เลยดั้น" อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.58 น.

 วันที่เดินทาง 2 ก.ค. 2563

"เลยดั้น" อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

เลยดั้น ลานหินขนาดใหญ่ ขวางทับแม่น้ำเลย มีลักษณะเป็นโพรงหิน แหว่งเว้าหลากหลายเรียงรายกัน เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กใหญ่สลับกันไป คล้ายครกหิน เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะมายาวนาน น้ำจะไหลลอดใต้ลานหิน แล้วทะลุออกไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ชัดในฤดูแล้ง เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้

ความคิดเห็น