𝐂𝐡𝐚𝐞 𝐒𝐨𝐧 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐤 l 𝐋𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐠

🍃 บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ 💧🏞
อยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

เป็นบ่อน้ำร้อนน้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 70 - 80 องศา

🥚 สามารถต้มไข่สุกได้ภายใน 15 นาที 😵
ในบริเวณนั้นยังมีน้ำตกแจ้ซ้อน ซึ่งไหลรวมกับน้ำร้อน กลายเป็นน้ำอุ่น
ทางอุทยานเลยมีให้บริการแช่น้ำแร่ หรือ ออนเซ็นจากน้ำร้อนธรรมชาตินั่นเอง 🛁

• ค่าเข้าอุทยาน •
- คนไทย 50 บาท
- ชาวต่างชาติ 150 บาท

อาทิตย์หน้าไม่ว่าง

 วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.53 น.

ความคิดเห็น