วัดถ้ำเสือ , กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งวัดที่ใครไม่ได้ไปถือว่าไปไม่ถึงกาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอท่าม่วง สิ่งที่สะดุดสายตาก็คือ พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี องค์พระสูง 9 วา 9 นิ้ว หน้าตักกว้าง 5 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สีทองอร่าม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ตัวองค์พระสวยงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ และด้วยความใหญ่โตกว้างขวางของวัด ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องนา ข้างบนวัดจะมองเห็นแม่น้ำแม่กลอง ภูเขา ท้องทุ่งนา และวัดถ้ำเขาน้อย ซึ่งอยู่ติดกันอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือบันไดนาคสามสายขึ้นเขา บันไดทั้งหมด 158 ขั้น ใครไหวเดินก็เดิน หรือ จะใช้บริการ รถรางไฟฟ้าก็มีให้บริการ ขึ้น-ลง 10 บาทเปิด 9:00 - 16:00ไม่เสียค่าเข้า

 🚗 รถยนต์ส่วนตัว

https://maps.app.goo.gl/geqD84uN8UZJdeCS7

อาทิตย์หน้าไม่ว่าง

 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 01.51 น.

ความคิดเห็น