Mirror Lake Krabi รีวิวโดย Mint Septidkhao

Mirror Lake Krabi       คลองหนองทะเล ตั้งอยู่ที่เขตรอยต่อระหว่าง หมู่1 กับ หมู่4 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในอดีตคลองแห่งนี้เป็นคลองน้ำจืดสายเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับป่าพรุ เต็มไปด้วยเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ ต่อมาเมื่อราว 10 ปีก่อน ได้มีก่อสร้างฝายน้ำล้นที่บริเวณกลาง

Mirror Lake Krabi

Mirror Lake Krabi

 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21.49 น.

 วันที่เดินทาง 9 มี.ค. 2564

Mirror Lake Krabi

      คลองหนองทะเล ตั้งอยู่ที่เขตรอยต่อระหว่าง หมู่1 กับ หมู่4 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในอดีตคลองแห่งนี้เป็นคลองน้ำจืดสายเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับป่าพรุ เต็มไปด้วยเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ ต่อมาเมื่อราว 10 ปีก่อน ได้มีก่อสร้างฝายน้ำล้นที่บริเวณกลางลำคลอง เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และนำน้ำมาผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งผลให้ด้านบนของฝาย จากลำคลองเล็กๆ และป่าพรุ ก็กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ความลึกประมาณ 5 เมตร กว้างประมาณ 200 เมตร จนชาาวบ้านพูดติดปากกันว่า “คลองหนองทะเล”

    ปัจจุบัน “คลองหนองทะเล” หรือ “คลองหรูด” ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจ.กระบี่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านช่วยกันพัฒนาตกแต่งเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการพายเรือคายัค (เรือแคนู) อากาศแถบนี้จะค่อนข้างเย็น น้ำบริเวณนี้จะใสมากจนเห็นปลาแวกว่ายไปมา และเห็นพื้นทรายของลำคลอง โดยบริเวณคลองต้นน้ำแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “คลองน้ำใส”

ไฮไลท์ของที่นี่คือจุดน้ำผุด ผุดตลอดเวลา ที่นี่เที่ยวได้ทั้งปี

ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 2.4 km.

ค่าเรือคายัค 300 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)

การเดินทาง ที่อยู่ Google map นี้

https://goo.gl/maps/2d2d6VJ75iF2

ความคิดเห็น