ทริปนี้พาชมความงามของวัดที่เป็นประตูสู่นครโบราณกันเจ้า

ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้า อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ วัด และสถานที่สวยงามมากมายที่ ไปแอ่วกัน Fun Trip จ้า ^^ และ ช่องยูทูป กดชมที่ตัวหนังสือได้ค่ะ

วิ่งรถมาทางถนนสายสารภีก็ได้จ้า จะเห็นแนวต้นยางสวยๆ เหมือนย้อนไปในอดีตเลย

         ใครที่อยากจะมาเที่ยวชมวัดเจดีย์เหลี่ยม สามารถมาแวะที่ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม และนั่งรถม้าหรือรถรางมาเที่ยวได้ค่ะ หรือจะขับรถมาเที่ยวชมก็สะดวกค่ะ   เข้าชมเวียงกุมกามได้ในลิ้งนี้ค่ะ เวียงกุมกาม

          วัดเจดีย์เหลี่ยม เดิมชื่อวัดกู่คำ กู่ หมายถึง พระเจดีย์ คำ หมายถึง ทองคำ ตั้งอยู่บ้านเจดีย์เหลี่ยม ถนนสายเกาะกลาง ตําบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ใกล้กับแม่น้ำปิงเลยอยู่ติดกับเวียงกุมกามค่ะ

       วัดนี้เหมือนเป็นประตูสู่นครโบราณ เวียงกุมกามค่ะ   พญามังรายปฐมกษัตริย์ของแคว้นล้านนาทรงโปรดให้ก่อสร้างสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๑  มีอายุราว 700 ปีเลยทีเดียว เก่าแก่ยาวนานมาก  ภายในวิหารหลังใหญ่ มีพระพุทธรูป ประดิษฐาน และจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม

พระประทานภายในวิหาร

          โบราณวัตถุสถานสำคัญของวัด คือองค์พระเจดีย์ประธานรูปทรงมณฑสี่เหลี่ยม ๕ ชั้น มีลักษณะเดียวกันกับ เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน  จัดเป็นรูปแบบเจดีย์ในระยะแรกๆของแคว้นล้านนา โดยได้รับอิทธิพลจากแคว้นหริภุญไชยค่ะ

บรรยากาศในวัดเหมือนนครโบราณเลยค่ะ งดงาม

         เจดีย์กู่คำ  มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพระพุทธรูปยืนด้านละ 15 องค์ แต่ละด้านมีซุ้มพระชั้นละ 3 องค์ มี 5 ชั้น รวมทั้งหมด 60 องค์  กล่าวกันว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระชายา ทั้ง 60 พระองค์  และเหตุที่ได้ชื่อว่า กู่คำ เพราะมีการประดับด้วยทองคำลงมาตั้งแต่ยอดค่ะ  

        ต่อมาหลวงโยนการวิจิตร ได้ทำการบูรณะโดยให้ช่างชาวพม่าเป็น ผู้ดำเนินงานลวดลาย ต่างๆ ทั้งซุ้มพระ และองค์พระ ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดจึงมีรูปแบบศิลปะแบบพม่าแทนที่ศิลปะขอมที่เป็นแบบดั้งเดิม  และได้เพิ่มซุ้มองค์พระอีกด้านละ 1 องค์ เป็นพระนั่งประจำทิศที่ฐานทั้งสี่ด้าน จึงมีพระพุทธรูปรวมทั้งหมด 64 องค์

      ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุส่วนคางเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ค่ะ

พระพุทธรูปยืนสวยงาม มีจำนวน  64 องค์ ในปัจจุบัน 

ขอมงคลทั้งหลายจงเกิดแก่ทุกท่านค่ะ^^

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.27 น.

ความคิดเห็น