ทริปนี้พาย้อนอดีตกาล ชมวัดงามกรุงศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก ที่เคยเป็นศูนย์กลางของประเทศสยามสืบต่อกันมายาวนานถึง 417 ปี 

   ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้า อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ สถานที่สวยงามมากมายที่ ไปแอ่วกัน funtrips และ ช่องยูทูปของเพจ กดเข้าชมที่ตัวอักษรที่ฟ้าได้เลยเจ้า

วัดแรกที่พาชม  วัดมหาธาตุ

      วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชค่ะ  เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ภายในวัด ส่วนพระสังฆราช ฝ่ายอรัญวาสีนั้น จะประทับอยู่ที่วัดป่าแก้วค่ะ (วัดใหญ่ชัยมงคล)

         วัดนี้เป็นพระอารามหลวง สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) แต่ไม่แล้วเสร็จ ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน และได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ ในสมัยสมเด็จพระราเมศวร

เจดีย์รายแปดเหลี่ยม  งดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแปลกตา ลักษณะคล้าย “ถะ” หรือสถูปเจดีย์แบบจีน คือเป็นแปดเหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้น ต่างกันตรงที่มีส่วนยอดเป็นพระปรางค์ขนาดเล็ก

         เจดีย์รูปแบบนี้กล่าวได้ว่ามีน้อยยิ่งกว่าน้อย นั่นคือพบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในพระนครศรีอยุธยา โดดเด่นเป็นสง่าอยู่นอกระเบียงคดของวัด ท่ามกลางปรางค์รายที่ตั้งเรียงเป็นแถวเป็นแนว

            เศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะอยุธยา  ที่มีรากไม้ปกคลุม  เข้าใจว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุมมีความงดงามแปลกตามาก

วัดโลกยสุธารามหรือวัดพระนอน   ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา   วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา    คำว่า ‘โลกย’ มาจากคำว่า ‘โลกิยะ’ หมายถึง ของโลก ‘สุธา’ มีความหมายว่าน้ำอมฤต และ ‘อาราม’ หมายถึง วัด   ลกยสุธาราม จึงหมายถึงวัดที่เปรียบเสมือนน้ำอมฤตของโลก

        พระนอนที่นี่ใหญ่ที่สุดกลางเกาะเมืองศรีอยุธยา ยาวถึง 42 เมตร สูงถึง 8 เมตร เชื่อกันว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวปี พ.ศ. 1995 ค่ะ 

         องค์พระนอนหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก มีพระบาทเสมอกัน น่าจะเป็นปางปรินิพพาน

สีพระพักตร์อิ่มเอิบ ปิติ เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี พระเศียรมีฐานบัวรองรับอย่างสวยงาม

     นอกจากนี้ วัดพระนอนยังมีร่องรอยของอาคารขนาดใหญ่ และระเบียงคดหลงเหลืออยู่ให้เห็น มีพระปรางค์สูงราว 30 เมตรโดดเด่นเป็นสง่าเป็นองค์ประธานของวัด ที่น่าเที่ยวชมมากค่ะ

พระนอนเป็นหนึ่งในมรดกแห่งอยุธยาที่ไม่มอดไหม้ไปพร้อมไฟสงคราม

วัดพระงาม  

          “วัดพระงาม” หรือชื่อเดิมคือ วัดชะราม ตั้งอยู่บนเกาะนอกเมืองอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่ อย่างไร แต่จากหลักฐานการขุดแต่งทางโบราณคดีพบว่าวัดพระงามมีแผนผังเป็นแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะ 

        อุโบสถ  เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 34 เมตร มีมุกยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 2 บาน มีฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ทางทิศตะวันตกของอาคาร

        จุดเด่นของวัดนี้คือ ประตูแห่งกาลเวลา  ที่สวยงามเหมือนเดินย้อนเข้าไปในอดีตกาล ซุ้มประตูวัดมีรากของต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธ อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี เลื้อยพันปกคลุมอยู่โดยรอบซุ้มประตู ส่วนลำต้นก็เจริญเติบโตสูงขึ้นไปด้านบนซุ้มประแลดูคล้ายหลังคาโดมขนาดใหญ่

มาเยี่ยมชมมรดกโลกที่งดงามกันได้ที่ พระนครศรีอยุธยาเจ้า

        นอกจากนี้ยังมีวัดงามอีกหลายแห่ง เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล  และ วัดไชยวัฒนาราม ที่เคยพาเที่ยวชมมาแล้ว เข้าชมความงดงามได้ในลิ้งนี้เจ้า^^    วัดงามอยุธยา 

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.50 น.

ความคิดเห็น