กางเต็นท์หน้าร้อน ณ "อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก"

วัฒนานคร จ.สระแกว

บางครั้ง... ค ว า ม สุ ข ก็มาในรูปแบบของความธรรมดาของธรรมชาติโดยรอบ

IG: 24.ongsa.c

https://www.instagram.com/24.ongsa.c/#24องศาc #กางเต็นท์ #กางเต็นท์สระแก้ว#ท่ากระบาก #อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

24 องศา C

 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.33 น.

ความคิดเห็น