มุลาอิ

เขตปกครองกะเหรี่ยง DKBA สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งควรได้ไปสัมผัส.เป็นเขาที่มีความสูงของยอดเขาเกือบ 2,078 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งของเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมียนมาศรัทธา และมีความงามของธรรมชาติรายล้อมบอกไม่ถูกว่าที่นี่สวยยังไง แต่อยากให้ได้ไปลองสัมผัสกับที่นี่สักครั้ง #24องศาC

24 องศา C

 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.36 น.

ความคิดเห็น