ร้านกาแฟ เชียงใหม่ Ragdoll CNX

Ragdoll CNX คาเฟ่สวย มุมเก๋ๆ โซน วัดอุโมงค์บรรยากาศ เรียบง่าย สงบ โซนของร้าน 

แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนของกาแฟ และส่วนของขนม ซึ่งจะเปิดช่วงเที่ยงวันเป็นต้นไป  

คาเฟ่โทนสีขาวที่ตกแต่งออกมาได้อย่างมินิมอลสุด ๆ

อาทิตย์หน้าไม่ว่าง

 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.16 น.

ความคิดเห็น