ทริปนี้พาเยี่ยมชมชมเมืองเก่าอยุธยา วัดงามเก่าแก่มากมายไปชมพระนอนในลักษณะสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมือง ในเขตมรดกโลกกันค่ะ

ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้า เพจไปแอ่วกันFuntrips และ ช่องยูทูปเพจ กดเข้าชมได้ค่ะมีอัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวเรื่อยๆเลยเจ้า

        วัดโลกยสุธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงและวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นที่ประดิษฐานพระนอนกลางแจ้ง ในลักษณะสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองค่ะ วัดนี้ไม่มีใครทราบประวัติแน่ชัด แต่ได้รับการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง

        โลกยสุธาราม  ตามความหมาย คำว่า ‘โลกย’ มาจากคำว่า ‘โลกิยะ’ หมายถึง ของโลก ‘สุธา’ มีความหมายว่าน้ำอมฤต และ ‘อาราม’ หมายถึงวัด โลกยสุธารามจึงหมายถึงวัดที่เปรียบเสมือนน้ำอมฤตของโลกค่ะชื่อเพราะมาก

       วัดโลกยสุธารามผ่านกาลเวลามายาวนาน ทรุดโทรมลงไปมาก ปัจจุบันมีเพียงพระปรางค์ประธานและพระนอนเท่านั้นที่เหลือโดดเด่น

       พระปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บริเวณกลางวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์ปรางค์ทรงฝักข้าวโพดตั้งอยู่บนฐานเขียง 3 ชั้น ไม่มีนภศูลเหลือให้เห็น มีเพียงเรือนธาตุและซุ้มประตูเท่านั้นที่ยังชัดเจน ด้านหลังขององค์ปรางค์มีฐานพระอุโบสถที่ตั้งอยู่

ไปชมพระนอนกันค่ะ

     พระนอนอยู่ในลักษณะสีหไสยาสน์ เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมือง และติดอันดับพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นพระปางพักผ่อนอิริยาบถ มีพุทธลักษณะคือ พระเศียรหนุนอยู่บนพระเขนย (ซึ่งในที่นี้คือดอกบัว)ค่ะ

พระพุทธไสยาสน์นี้ มีความยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร เก่าแก่สวยงามมาก

       เนื่องจากรอบองค์พระมีเสาอิฐ 8 เหลี่ยม จำนวน 24 ตัน จึงสันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมพระนอนอยู่ในวิหาร มีแต่วิหารได้พังทลายลงมา

      สีพระพักตร์ของพระนอนมีความอิ่มเอิบ ปิติ เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีเหมือนองค์พระยิ้มได้  มีความเชื่อแพร่หลายในหมู่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาว่า   การได้มานมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดโลกยสุธาราม ซึ่งมีพระพักตร์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ช่วยส่งเสริมสิริมงคลในชีวิต และให้คุณค่าด้านเมตตามหานิยมแก่ผู้นมัสการ เป็นวัดทรงคุณค่าอีกแห่งหนึ่งในมรดกของอยุธยาที่ ไม่มอดไหม้ไปพร้อมกับไฟสงคราม

   เนื่องจากไม่อนุญาตให้ปิดทองที่องค์พระ จึงมีการทำพระนอนจำลองขนาดเล็กไว้บริเวณหิ้งสำหรับจุดธูปเทียนถวายดอกไม้สักการะ หลังจากกราบพระเสร็จแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถปิดทองคำเปลวลงบนพระนอนองค์จำลองได้ค่ะ

ขอมงคลทั้งหลายจงบังเกิดแก่ทุกท่านที่รับชมทริปค่ะ 

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.07 น.

ความคิดเห็น