ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทางกรุงเทพฯมีประเพณีที่นิยมกันมาก คือ การไหว้พระ 9 วัน หรือทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ดังนั้นเพื่อฉลองปีใหม่ทั้งที จึงอยากไหว้พระขอพรให้เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เตรียมตัวเดินทางมาที่ วังหน้า หรือ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งบวรที่รายล้อมด้วยชุมชน และแหล่งท่าน้ำ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือ เรียกกันว่า Community อีกด้วย เพราะเป็นที่พบของผู้ในตอนกลางวัน แหล่งอาหารการกินที่อยู่ใกล้แหล่งสถานศึกษา

อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น เรามาเริ่มกันที่วัดแรก วัดพระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากสนามหลวงเพียงไม่กี่เมตร วัดพระแก้วมีประติมากรรมก่อสร้างที่สวยงาม การแสดงถึงศิลปะที่ทำจากกระจกรวมถึงจิตรกรรมฝาผนัง ที่แฝงไปด้วยความเชื่อต่างๆที่แสดงอยู่ในวัด ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นตุ๊กตาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วรรณคดีไทย อันเป็นความเชื่อที่สอดคล้องกับคติชน ศิลปะของไทย หรือศิลปวัฒนธรรมไทย ประเภทศิลปะประเพณีนั้น มักสอดแทรกไปด้วยการสร้างความหมายผ่านภาพผ่านเส้นและรวมถึงสีอีกด้วย ในวัดต่างๆรอบกรุงรัตนโกสินทร์นี้จะแสดงออกซึ่ง Meaning วัฒนธรรม และ Social ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้ต่อเนื่องจากกันทางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงการพัฒนาทางสังคมที่มนุษย์ได้รับอิทธิพล งานศิลปะจึงเหมือนการแสดงออกทางความคิดได้สะท้อนแต่ละยุคสมัย


ซึ่งเมื่อพูดย้อนกลับตามปกติแล้ว งานศิลปะในยุคสมัยใหม่ จะมีความหมายที่แตกต่างจากแบบดั้งเดิม ตัวของศิลปะสมัยเก่าหรือศิลปะประเพณีในสกุลนี้มีวิถีการใช้งานและทำงานในตัวของมันเอง โดยวิถีปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับสนุทรีย์ที่มีสัดส่วนตามมาตรฐานกำหนด แต่ศิลปินสามารถทำงานที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลได้ บนเงื่อนไขความสวยงามตามแบบแผน เมื่อศิลปะสมัยใหม่มารับช่วงต่อ วิถีปฏิบัติได้แยกออกไปเปลี่ยนเป็นเน้นความเป็นชน หรือความมนุษย์ การแสดงออกถึงความคิดที่ไม่ใช่แค่ความเชื่อ เราจึงมักได้ยินคำว่า PoP ที่มาจาก Popular อยู่เสมอ นั้นคือการออกถึงรากของการเป็นศิลปะแบบ Modern Art พวกเขาพูดถึงตัวตนมากกว่าจะแสดงออกซึ่งคติทางความเชื่ออย่างประเพณี แม้ทั้งสองสายนี้จะแตกต่างกันกระทั้งคำนิยามใดก็ไม่เป็นเส้นแบ่งกันการปฏิบัติงานของเหล่าชนศิลปะ ศิลปินได้ ทั้งหมดต่างหลงใหล Passionate ในโลกศิลปะอย่างไม่รู้จบ การศึกษาศิลปะเราสามารถศึกษาได้จากการแกะความหมายผ่านงานศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม รวมถึงสิ้นทั้งหมด 12 หมวดของศิลปวัฒนธรรมไทย


วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์แสดงถึงช่วงในการเปิดยุคอาณานิคมใหม่ๆ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนปรับรับระหว่างไทย จีน และอินเดีย ซึ่งสะท้อนออกผ่านงานทางศิลป์ประติมากรรมของไทย นอกเหนือจากตัววัดพระแก้วที่จะมีปราสาทที่สวยงามแล้ว ยังถือว่าเป็นวัดในอารามหลวงที่เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาสำคัญ และนอกจากนี้มีหอแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าไทย จัดแสดงผ้าไทยในชุดแต่ละสมัยมีชื่อเรียกต่างๆ ที่น่าสนใจในตัวของผ้าไทยคือลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ถูกคิดค้นจากภูมิปัญญาทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของแต่ละภาค สื่อถึงประวัติของชนชาติและประเพณีแต่ละท้องถิ่น ถูกย้อมด้วยสีธรรมชาติทำจากเปลือกไม้ ดอกไม้ ประเภทต่างๆที่ส่งสี เรียกว่า "การย้อม" ลงบนเส้นไหมที่ถูกนำมาทอเป็นผืน

ถัดมาเป็นวัดโพธิ์ มีจุดเด่นเรื่องภูมิปัญญาไทย เป็นการนวดแผนโบราณ เชื่อกันว่ามาจากตำราฤาษีดัดตน ท่าต่างๆได้ถูกนำมาใช้ในการนวด วัดโพธิ์มีพระนอนเป็นปางพระอังคาร หรือ ปางไสยาสน์ ภายในบริเวณรอบๆพอจะแตกต่างจากวัดพระแก้วอยู่เล็กน้อย มีเจดีย์อยู่รายรอบวัด และอยู่ใกล้กับท่าเรือท่าเตียน วัดโพธิ์สามารถเดินจากวัดพระแก้วได้โดยห่างจากกันไม่กี่เมตร หลังจากออกวัดโพธิ์จะพบท่าน้ำเป็นแนวทางเดินยาวจากท่าเตียนจนถึงท่าพระจันทร์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัด ตลอดเส้นทางจะมีแต่ของกินอาหารที่ขึ้นชื่อมากมาย สามารถเดินจากท่าเตียนมาเรื่อยๆ จนถึงท่าช้าง แล้วเดินเลาะมาเรื่อยๆ ผ่านมหาวิทยาลัยศิลปากรท่าพระจันทร์ ตรงนั้นเป็นแหล่งอาหาร และโรงเรียนทางศิลปะที่ผลิตผลงานของศิลปินมากมาย ที่มีฝีมือล้วนแล้วแต่เรียนจากที่นี่ เมื่อเดินมาเรื่อยๆจากท่าช้างนั้นบริเวณนั้นจะมีวัดอยู่มากมาย แวะเข้าแหล่ง Community ณ ท่ามหาราช ปัจจุบันได้ปรับปรุงใหม่ เป็นแหล่งอาหาร เสื้อผ้า และมีบริเวณให้นั่งชมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ชั้น 2 ของท่ามหาราช ที่นี่มีร้านผัดกระเพราเด่นๆอยู่ที่ชั้นล่าง มีร้านส้มตำ และตามด้วย Food Truck เดินผ่านร้านพระเครื่องมาเรื่อยๆจะเจอร้านอาหารข้างในท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นร้านอาหารยอดฮิตของเหล่านักศึกษา ทุกคนต่างมากินที่นี่ มีของอร่อยและขึ้นชื่อมากๆ เช่น ยำปลาดุกฟู ข้าวผัดปลาดุกฟู เย็นตาโฟ และโรตีมะตะบะ เหล่านี้เป็นของขึ้นชื่อของท่าพระจันทร์อย่างมาก นักศึกษาที่เรียนที่นั่นต่างรู้จักกันดีและเป็นเมนูที่หลายคนนิยมกินกันบ่อย เมื่อไปท่าพระจันทร์แห่งนี้เป็นเมนูยอดฮิตของเหล่านักศึกษา

ท่าเรือที่มีอยู่ตลอดจนท่าเตียน ท่าช้าง ท่ามหาราช และท่าพระจันทร์นั้น มีจุดหมายไปวังหลังซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของเด็กศิลป์ที่ชอบไปบ่อย ซึ่งก็หนีไม่พ้นของกินอีกเช่นกัน ที่วังหลังมีร้านอร่อยๆมากมาย ชื่อดังมากที่สุด คือ ร้านขนมปังแถว ซึ่งต้องต่อคิวซื้อยาวมาก แต่อร่อยมากๆ และยังมีท่าเรือที่เที่ยวชมลำน้ำเจ้าพระยา หรือว่าจะข้ามไปวัดอรุณ จากนั้นเลยแหล่ง Community ตรงนี้มาหน่อย คือท่าพระอาทิตย์ ซึ่งตรงบริเวณนี้เป็นแหล่งทั้งหมด มีอาหารที่ขึ้นชื่อ ร้านที่ต้องแวะเลยคือก๋วยจั๊บญวน ยังมีโรงแรมและเกสเฮ้าส์ต่างๆที่มีแพ็คเกจที่พักพร้อมอาหารให้อีกด้วย บริเวณเหล่านั้นเมื่อตัดผ่านถนนพระอาทิตย์ไปข้างหลังก็จะเจอกับบางลำพูและถนนข้าวสารซึ่งตรงจุดนี้คงไม่ต้องอธิบาย ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็รู้จักที่แห่งนี้เป็นอย่างดี และนั่นคือเสน่ห์ของเกาะรัตนโกสินทร์

Nutsayapron.

 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 00.21 น.

ความคิดเห็น