วัดราชบูรณะ

มาถึงที่วัดเวลา 14.40 น.

   วัดราชบูรณะ เป็นวัดซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมนั้นจะมีอาณาเขตติดอยู่กับวัดนางพญา และนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในวัดของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัววัดแห่งนี้มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก เพราะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยก่อนรัชสมัยพระยาลิไท ที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก เป็นวัดที่มีอายุยาวนานนับ 1,000 ปี ทำให้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจด้วยกันหลายอย่าง มาค่ะ...ตามมาชมความเก่าแก่ไปด้วยกันกับเรา


พระเจดีย์หลวง


ณ เวลา 14.45 น. ท้องฟ้าสีสวยมากค่ะ

▪︎ พระเจดีย์หลวง ของวัดราชบูรณะมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมยาวด้านละ 9 เมตร ความสูง 24 เมตร โดยเรียงซ้อนเป็นชั้นขึ้นไป 12 ชั้น จนถึงชั้นระเบียงรอบ มีเจดีย์ทรงกลม หรือเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนลาน ระเบียงรอบหรือลานประทักษิณเป็นเจดีย์ประธาน เจดีย์เล็กคล้ายองค์เจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านล่างรอบองค์เจดีย์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ เดิมยอดเจดีย์หักชำรุดสูญหายไป เหลือแต่ฐานบัลลังก์เหนือคอระฆัง 

เวลา 20.24 น. เปิดไฟแล้วงดงามมากค่ะ
ถ่ายจากอีกฝั่งของแม่น้ำ

   พระเจดีย์วัดราชบูรณะองค์นี้เป็นพระเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสูงที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2533 กรมศิลปากร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์รากฐานและก่อยอดพระเจดีย์วัดราชบูรณะ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสมบูรณ์ดี ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากอีกฝั่งของแม่น้ำ


พระอุโบสถโบราณ


ประตูด้านหน้ามี 3 บาน

▪︎ พระอุโบสถ จะอยู่ใกล้ๆ กับหอไตร ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 10 เมตร ลักษณะก่ออิฐถือปูน ผนังหนาราว 50 เซนติเมตร มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าสองแห่งและด้านหลังสองแห่ง โครงสร้างหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา พระอุโบสถวัดราชบูรณะเป็นการวางรูปโบสถ์แบ่งออกเป็นหกห้อง ประตูหน้าหลังด้านละสองประตูหลัง หลังคามุขหน้าหลังปีกนกคลุมสองชั้น ทรงนี้เรียกว่า "แบบทรงโรง"

หลังคาเป็นพญานาค 3 เศียร และ บานประตูหลัง มี 2 บาน

   หลังคาเป็นพญานาคสามเศียร บานประตูหน้า 3 คู่ หลัง 2 คู่ แกะสลักลวดลายดอกบัวตูมเรียงต่อกัน เสาในพระวิหารมี 2 แถว แถวละ 7 ต้น เป็นเสาศิลาแลงก่ออิฐถือปูนทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ทาสีแดงฉลุสีทองที่โคนเสาและปลายเสาเพื่อรองรับตัวขื่อที่บัวหัวเสาเป็นบัวกลีบซ้อนกัน 5 ชั้น ที่คานบนมีลายดอกไม้เขียนพื้นไม้สีดำลายฉลุทอง

หลวงพ่อทองสุข

   ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย "หลวงพ่อทองสุข" ลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร ศิลปะสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีก่ออิฐถือปูนชั้นล่างเป็นฐานเท้าสิงห์ 2 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงาย ปิดทองประดับกระจกสี

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

   ด้านในเป็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ด้านบน และด้านล่างเป็นภาพกามกรีฑาที่ไม่เคยพบเห็นในวัดใดๆ มาก่อน


พระวิหารหลวง


▪︎ พระวิหารหลวง ของวัดราชบูรณะ เป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูน กว้าง 18 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 13 เมตร หันไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีทางขึ้นลง 3 ทาง ประตู 3 คู่ หน้าต่างด้านละ 7 คู่ พื้นวิหารยกสูงจากพื้นดินประมาณ 1.75 เมตร ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรง 9 ห้อง เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ด้านในมีเสาศิลาแลงกลม ด้านหน้ามีระเบียงเสาหานร่วมเรียงในรองรับ 4 เสา มีบัวหัวเสาเป็นบัว 2 ชั้น มีกลีบยาว ส่วนหลังคาสร้างแบบเดียวกันกับพระอุโบสถต่างกันที่ใช้พญานาคเศียรเดียว 

   เมื่อมาถึงหน้าพระวิหารหลวง ทางวัดจะให้จุดธูปเทียน บูชาดอกไม้ ด้านดอกเท่านั้น แล้วถึงจะเข้าไปกราบสักการะภานในพระวิหารค่ะ

หลวงพ่อทองคำ

   ภายในพระวิหารหลวง มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยแบบศิลปะสุโขทัยเป็นพระประธาน เป็นที่ประดิษฐานองค์ "หลวงพ่อทองคำ" หนึ่งในพระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทองมารวิชัยอันสวยงาม หน้าตักกว้าง 4 เมตร สูง 5.50 เมตร มีคนกราบไว้บูชา มาขอพร ขอโชคขอลาภ ล้วนประสิทธิผล พระพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธชินราชมาก ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 2 ชั้น สูง 1.50 เมตร ชั้นล่างสูง 1 เมตร เป็นรูปเท้าสิงห์ ชั้นบนสูง 0.5 เมตร เป็นฐานบัวคว่ำบัวหงาย

จิตรกรรมฝาผนัง

   อีกทั้งภายในพระวิหารหลวง ยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังให้ได้ชมกันอีกด้วย


หอพระไตรปิฏก


หอไตรเสากลม

   หอพระไตรปิฏก วัดราชบูรณะ เป็นหอไตรคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 11 เมตร มีเสาปูนกลมเรียง 4 แถว แถวละ 4 ต้น สูงต้นละ 4 เมตร มีบัวหัวเสากลับ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นหอระฆัง ชั้นบนเป็นหอไตรเก็บรักษาพระคัมภีร์ต่างๆ หอไตรทำด้วยไม้สับแบบฝาประกบมีประตูทางเข้า 1 ประตู ทางทิศใต้มีระเบียงกว้าง 1 เมตร เดินได้โดยรอบ มีหน้าบัน 4 ทิศ เป็นปูนปั้น มีช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์ทุกมุมทั้ง 8 มุม ทิศเหนือและทิศใต้มีลายปูนปั้นรูปพระยาครุฑจับพระยานาค ยอดหอไตร มียอดเรียวแหลมคล้ายยอดของพระเจดีย์ที่มียอดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง รอบหอระฆังมีกำแพงแก้วล้อมรอบยาว 10 เมตร มีซุ้มประตูกำแพงด้านทิศใต้ หอไตรนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน พิจารณาตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วน่าจะสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย


และอีกสถานที่ ที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฎิมา และมีการจัดมุมพิพิธภัณฑ์ชุมชนย่อยๆ อีกด้วย นอกจากนี้ทางวัดยังมีการให้เช่าบูชาพระเครื่องรุ่นโด่งดัง "พระนางพญา" ด้วยค่ะ      


   เป็นยังไงกันบ้างกับการมาเที่ยววัด 😓 ร้อนมั้ยค่ะ?? นี่เพิ่งเป็นวัดที่ 3 ของการมาเที่ยวพิษณุโลกเองน๊า เอ๊ะ!!! ทำไมเรารู้สึกร้อนจุง 🤣🤣 พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีวัดที่เป็นประวัติศาสตร์เยอะมากเลยค่ะ เอาเป็นว่าใครที่เป็นสายบุญ-สายวัด ไม่ควรพลาด!!! รีบตามเรามาไหว้พระขอพรที่เมืองสองแควกันแบบรัวๆ เลยน๊าาา

🎯 : ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

⏰️ : เปิดทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น.

☎️ : 055-259907

🌏 : https://maps.app.goo.gl/GM6eSP...


🤗ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิต

ในแบบฉบับของตัวเองนะคะ🚘🧳🏖🌄

❣️ช่องทางการติดตามเพจ❣️

https://www.facebook.com/TIEWD...

#เที่ยวได้กินกินได้เที่ยว 

#เที่ยวพิษณุโลก #พิษณุโลก #เที่ยววัด

#วัดราชบูรณะ #วัดพิษณุโลก 

#พระเจดีย์หลวง #พระอุโบสถโบราณ 

#หลวงพ่อทองสุข #พระวิหารหลวง 

#หลวงพ่อทองคำ #หอพระไตรปิฏก

เที่ยวได้กิน กินได้เที่ยว

 วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.58 น.

ความคิดเห็น