สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจากนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงาน ผู้ว่า...การันตี ทุเรียนดี ทุเรียนอร่อย ต้องทุเรียน Gold Rayong ณ ฟาร์มรื่นรมย์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

การห่อผลด้วยถุงแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต (Magik Growth)

ระยอง แหล่งผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนในฤดูกาลผลิต ปี 2566 ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียน 162,000 ตัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทุเรียนระยองทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งต่างประเทศ จึงได้มีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพทุเรียนระยองด้วยการเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน พร้อมส่งเสริมการเก็บเกี่ยวทุเรียนให้ถูกระยะ และถูกต้องที่จะนำสู่ทุเรียนคุณภาพดี

นางวรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ โดยนายวสันต์ รื่นรมย์ เจ้าของฟาร์มรื่นรมย์และในฐานะนายกสมาคมทุเรียนผู้ผลิตไทย บรรยายวิดิทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนด้วยการห่อผลด้วยถุงแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต (Magik Growth) และการยกระดับคุณภาพทุเรียนด้วยการตัดแก่ เปอร์เซนต์น้ำหนักเนื้อแห้ง 35% สู่การเป็นทุเรียนระยองเกรดพรีเมียม (Gold Rayong)

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองดำเนินการโครงการยกระดับทุเรียนหมอนทองระยอง เพื่อยกระดับทุเรียนระยองเกรดพรีเมียม แบรนด์ Gold Rayong ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีถุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Magik Growth) เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทุเรียน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จากผลวิจัยพบว่า สามารถเพิ่มน้ำหนักผล 8 – 10% เปลือกทุเรียนบางลง ผิวเปลือกสวย ไม่มีรอยทำลายของโรคและแมลง ปริมาณเนื้อเพิ่มมากขึ้น มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพ สีผล ขนาดผล รูปทรง ปริมาณเนื้อ และมีความปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากการห่อผลตั้งแต่ระยะขยายผล โดยการเก็บเกี่ยวจะเก็บได้เมื่อเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนมากกว่า 35% จึงการันตีได้ว่า ทุเรียนระยองดีจริง และอร่อยจริง

ในปี 2566 จังหวัดระยองส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน จำนวน 21 แปลงใหญ่ และได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Magik Growth) ร่วมกับการจัดการทุเรียนคุณภาพ จำนวน 10,000 ใบ

โดยจังหวัดระยองได้บรูณาการร่วมกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) รวบรวมจัดทำทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนหมอนทอง พรีเมียม และมอบแบรนด์สัญลักษณ์ Gold Rayong เพื่อเป็นการการรันตี รวมถึงประชาสัมพันธ์ทะเบียนรายชื่อเกษตรกร และปริมาณผลผลิตสู่ผู้บริโภคทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการซื้อขายทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมที่เกษตรกรรับรองคุณภาพทุกผล สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค เกิดความยั่งยืนทางการตลาด และเป็นแนวทางในการขยายผลที่ส่งผลดีต่อทุเรียนในอนาคตต่อไป

พิซซ่าหน้าทุเรียน

จากนั้น นายวสันต์ รื่นรมย์ เจ้าของฟาร์มรื่นรมย์และในฐานะนายกสมาคมทุเรียนผู้ผลิตไทย จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์แปลรูปจากทุเรียนสด ของ ฟาร์มรื่นรมย์ ที่วางจำหน่ายที่ร้าน ไทเกอร์ พิซซ่า @ฟาร์มรื่นรมย์ อันได้แก่ พิซซ่าหน้าทุเรียน หอมหวาน และนมทุเรียนปั่นหวานมัน เสิร์ฟให้ท่านผู้ว่าฯ และแขกภายในงานได้ชิมกันถ้วนหน้า ล้วนออกปากเป็นเสียงเดียวกันถึงรสชาติความหวานมันอร่อยของผลิตภัณฑ์แปลรูปจากทุเรียนดังกล่าว เพราะได้เนื้อทุเรียน Gold Rayong ที่ผู้ว่า...การันตี ทุเรียนดี ทุเรียนอร่อย เป็นวัตถุดิบหลัก สร้างความถูกอกถูกใจให้แก่ผู้ร่วมงานโดยถ้วนหน้ากัน

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

พิซซ่าหน้าทุเรียน และนมทุเรียนปั่น

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดผลไม้ การออกร้านจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกร และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นกัน

สายลม ที่ผ่านมา

 วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.26 น.

ความคิดเห็น