" กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก "

          กำแพงเพชร ใช้อักษรย่อ กพ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 4 ของภาคกลาง และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 22 และมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเก่าแก่หลายแห่ง (วิกิพีเดีย, 2566) ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 360 กว่ากิโลเมตร เมืองหน้าด่านของสุโขทัยในอดีต และเป็นจังหวัดทางผ่านของผู้คนที่จะขึ้นไปยังภาคเหนือ และที่สำคัญเมืองแห่งนี้มีความงามซ่อนอยู่

------------------------------------------

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

          วัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี ครั้งในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พญาลิไทสร้างเมืองนครชุม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาพญาลิไททรงประดิษฐานไว้เมื่อปี พ.ศ. 1900 และมีจารึกแต่เดิมที่ว่า "ผิผู้ใดได้ไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรัตมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ์นี้ว่าไซร้ มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอดังได้นบพระผู้เป็นเจ้า" จึงเป็นที่มาของตำนานงานประเพณี "นบพระเล่นเพลง" ในวันมาฆบูชาของจังหวัดกำแพงเพชร 

          พระบรมธาตนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 พระองค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี วิหารพระนอน พระพุทธไสยาสน์ พระอุโบสถ ธรรมจักรศิลามฤคยุคล ที่เป็นธรรมจักสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางวัด

เดินถัดมาจาก เจดีย์พระบรมธาตุฯ ทางขวามือก็จะเป็นศาลาที่มีรูปปั่นพระเกจิต่าง ๆ 

และหากหันหน้าเข้าพระบรมธาตุ ฯ ทางด้านขวามือก็จะเป็นพระอุโบสถ ด้านนหลังมีพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 89 ประดิษฐานสวยงามยิ่งนัก

        ด้วยตวามโชคดีที่ไปช่วงวันธรรมดา ระหว่างได้ร่วมบุญหล่อ พระพุทธกำแพงสามขามหาลาภ ปางมารวิชัยสามขาแบบกำแพงเพชร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ผสมชนวนระฆังยอดพระธาตุ พระสกุลช่างกำแพงเพชร หลังจากทำบุญเสร็จได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางวัดเป็นคุณลุงใจดี แกก็พาเดินชมและอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย และ  พาเดินมายังอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยู่ทางด้านซ้ายของพระบรมธาตุคือ

          "พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป" ซึ่งมี "พระกำแพงสามขา" องค์จริงอยู่ภายในพระวิหารหากเมื่อเข้าประตูไปจะอยู่ทางด้านขวา (แต่ไม่สามารถถ่ายภาพได้ ห้ามถ่ายภาพ) (พระกำแพงสามขาคือ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนตั่งหรืออยู่บนโต๊ะที่เป็นฐานของพระเองปกติจะที่มี 4 ขา แต่ของที่กำแพงเพชรนั้นจะมีเพียง 3 ขาคือหน้า 2 หลัง 1 ขา ไม่ใช่พระมี 3 ขานะอิอิ) และส่วนทางด้านซ้ายของพระวิหารจะมีพระประธานองค์ใหญ่เปิดให้ประชาชนที่เข้ามากราบนมัสการ และสามารถร่วมบรรจุพระเครื่องดินเผาลงกรุภายในฐานองค์พระประธานได้ด้วย

พระที่ระลึกร่วมทำบุญหล่อพระพุทธกำแพงสามขามหาลาภ ปางมารวิชัยสามขาแบบกำแพงเพชร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ผสมชนวนระฆังยอดพระธาตุ พระสกุลช่างกำแพงเพชร 📌ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 (วันมาฆบูชา) ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

ทางด้านหลังของพระบรมธาตุนครชุมแห่งนี้ยังมี อนุสาวรีย์รูปปั้นบุคคลผู้ก่อตั้งสร้างเมือง และพระธาตุนครชุมแห่งนี้ พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ "พญาลิไท" ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่กลางลานกว้างให้ผู้คนทั้งชาวกำแพงเพชรและผู้คนที่แวะเวียนเข้ามามาสักการะและระลึกถึง (ช่วงเย็น ๆ มีรำแก้บนกันไม่ขาดสาย)

และอีกหนึ่งจุดสำคัญที่อยู่ทางด้านหลังของพระวิหาร คือต้นศรีมหาโพธิ์โบราณมีอายุเก่าแก่กว่า 642 ปี ว่ากันว่าพญาลิไทท่านเป็นผู้ทรงปลูกด้วยพระองค์เอง

ดังนั้นวัดพระบรมธาตุนครชุมแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศิลปะความเก่าแก่ทางวัฒนธรรม และความสวยงามนั้นคงไม่แพ้ยิ่งย่อนไปกว่าที่ใด 

เมืองชากังราวเมืองกำแพงเพชรยังไม่จบเพียงแค่เท่านี้ สถานที่ต่อไปเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปอีกประมาณ พ.ศ. 1900 บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง กับพื้นที่อันกว้างขวาง ประมาณ 2,114 ไร่ 

"อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร"
- เสือซ่อนยิ้ม-  

เสือซ่อนยิ้ม

 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.51 น.

ความคิดเห็น