ที่นี่สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสกายวอล์คที่มีความพิเศษตรงที่เป็นที่ๆ สามารถมองเห็นได้ทั้ง3ประเทศ คือ ไทย ลาว และ พม่า และยังเห็นแม่นํ้าโขงที่ล่อเลี้ยงชีวิตหลายๆชีวิต ช่วงที่ไปเป็นช่วงที่หมดปีใหม่แล้วแต่บางคนเขาก็ยังไมได้กลับกัน คนก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับช่วงเวลานั้น

สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน
https://maps.app.goo.gl/XNtgKg...

แพร่ชิล

 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 22.26 น.

ความคิดเห็น