วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดประจำวันเกิดปีขาล และเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานมากับเมืองแพร่เป็นวัดที่เก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของแพร่

แพร่ชิล

 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.19 น.

ความคิดเห็น