เที่ยวอุทยานแห่งชาติ น้ำตกตาดหมอก | แม่ริม จ.เชียงใหม่ 🏞️🌿🍃

🔖ค่าเข้าคนไทย 20 บาท | สำหรับรถยนต์จำราคาไม่ได้

🚙พิกัด: น้ำตกอยู่บนทางเขาทางไปแม่ริม

📌https://goo.gl/maps/ixzysv3JD363Jdm48

เที่ยวเที่ยวไปเถอะ

 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.37 น.

ความคิดเห็น