ริมทะเลบ้านกรูด

           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่หากเผลอหลับแล้วตื่นขึ้นมา..เอ้า ! เรายังอยู่จังหวัดเดิม จังหวัดในภาคตะวันตก ภาคกลางตอนล่าง ภาคกลางจังหวัดสุดท้าย ที่มีส่วนที่แคบที่สุดประมาณ ๑๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหาคร  ถ้าขับรถก็ประมาณ ๕ ชั่วโมง และที่ ๆ เรามานี้มีแนวชายหาดเป็นทรายสีขาวอมครีมนิดๆ สะอาดสะอ้าน ทอดยาวคู่ขนานยาวเลียบไปกับถนน ความสวยงามเริ่มถูกปลุกขึ้นจากสถาปัตกรรมบางอย่างบนยอดเขาที่อยู่ไกลริบ แต่ตาเห็นได้ สวัสดีหาดบ้านกรูด

ยอดเขาปักธงชัย

          จากผืนธุลีทรายของชายหาด สู่ขอบนภาฟ้าสะอาดอันไกลริบ จากริมทะเลบ้านกรูดมองออกไปทาง ๑๑ นาฬิกาเราสามารถมองเห็นท่านจะเห็นปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาธงชัยสถานที่แห่งนั้นคือ วัดทางสาย ที่ที่มี พระมหาธาตุเจดีย์ ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นเจดีย์ประจำในหลวงรัชกาลที่ ๙ ดังนั้นถ้าจะให้เห็นชัดขึ้นอีกนิด เราต้องพาตัวเองไปให้ใกล้กว่านี้


พระมหาธาตุเจดีย์ ประจำรัชกาลที่ ๙

                   “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” หรือ “พระมหาเจดีย์เก้ายอด” ตั้งอยู่ที่วัดทางสายบนยอดเขายอดเขาปักธงชัย  เป็นเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๙ สร้างแบบรัตนโกสินทร์ที่มีความสวยงาม ยอดเจดีย์สีทองงามอร่าม ออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ เป็นสถานที่ที่แฝงไปด้วยปรัชญาธรรมมีสัดส่วนของอาคารมีความกว้าง ๕๐ เมตร และสูง ๕๐ เมตร ซึ่ง ตรงกับการครองราชย์ครบ ๕๐ ปี แบ่งเป็นชั้นจำนวน 5 ชั้น ซึ่งเปรียบถึงขันธ์ ๕ โดยมีแต่ละชั้นดังนี้ (mgronline, 2560)

ชั้นที่ ๑ เป็นชั้นใต้พื้นดิน ใช้เป็นที่เก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ 

ชั้นที่ ๒ เป็นห้องโถงอเนกประสงค์ไว้ใช้ประกอบกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา

ชั้นที่ ๓ เป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางอิริยาบถสี่จำนวน ๔ องค์

 ชั้นที่ ๔ เป็นอุโบสถที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า พระพุทธลีลากาญจนวบพิตร 

ชั้นที่ ๕ เป็นชั้นที่อยู่สูงที่สุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

แต่ก่อนจะเข้ามาถึงพระมหาเจดรย์แห่งนี้เราจะผ่านบันไดพญานาคคู่ ๕ เศียรสีขาวสวยสะอาด และด้านหน้าเราจะพบกับ กุมภัณฑ์ คู่หนึ่งยืนอารักษ์น่าเกรงขามยิ่งนัก เช่นเดียวกับท้องฟ้าในยามนี้ที่คาดว่าเราจะต้องเปียกด้วยเช่นเดียวกัน

ในยามที่ฟ้าหลังฝน ธรรมชาติคงปลอบความระทมยื่นความสดชื่อให้ได้เห็นในยามหลังฝนพรำ

คู่พระบารมี

           นอกจากนี้ด้านตรงข้ามกับพระมหาเจดีย์ฯ ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองขนาดใหญ่ คันธารราษฎร์ (ปางตรัสรู้) ศิลปะจากอินเดียลักษณะประทับขัดสมาธิดอกบัวสวยงดงาม มีหน้าตักกว้าง ๕ วา มีความสูง ๙ วา เปรียบได้กับขันธ์ทั้ง ๕ และนวโลกุตตรธรรม ๙ มีฐานกว้างโดยรอบ ๑๖ วา เปรียบได้กับโสฬสญาณ มีศาลาพัก ๓ หลังหมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ทางเดินขึ้น ๒ ข้าง เปรียบได้กับสมถะและวิปัสสนา สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ (พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สำหรับเราแล้วพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้จัดได้ว่าสวยงามไม่แพ้ที่ใด 


ครั้งหนึ่งเคยทอดสมอ

           นอกจากนี้หากเดินลงบันไดมาด้านหลังพระพุทธรูป จะมีพระตำหนัก พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จเตีย (บิดาแห่งกองทัพเรือไทย) โดยพระตำหนักนั้นจะหันหน้าออกสู่ทะเล เชื่อกันว่า พระองค์เคยมา ประทับ ณ ที่แห่งนี้เพื่อพักทอดสมอเรือ (ประจวบทาวน์ดอทคอม, 2023) สำหรับนักท่องเทียวที่แวะมาที่แห่งนี้ก็มักจะแวะเวียนเข้ามาแวะสักการะ เสด็จเตี่ย เพื่อเป็นมงคลชีวิตหรือขอพรในสิ่งที่หวัง และเพื่อเป็นกำลังใจให้สิ่งที่กระทำสำเร็จลุล่วง


สุดท้ายที่ปลายฟ้า

          คำพูดที่มักได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ เพื่อปลอบประโลมน้ำตาหรือความทุกข์ใจ "ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ" แต่สำหรับเราแล้ว ท้องฟ้ายามฝนตกอาจจะสวยงามไม่แพ้กันก็ได้เพียงแต่เราไม่คิดที่แหงนหน้าไปมองฟ้าในยามนั้น เพราะน้ำที่โหมกระหน่ำลงมาอาจจะหยดเข้าที่ตาของเรา 

สิ่งที่เขาบอกกันมาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จริงที่ถูกต้องทั้งหมด แต่ก็ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีความจริงเลย สุดแท้แล้วแต่บุคคลจะ "เชื่อ" ในสิ่งเหล่านั้น หากเปิดตา เปิดใจ แล้วไตร่ตรอง ไม่ว่าจะฟ้ายามไหนสำหรับเรา ความสวยงามนั้นมันมีรูปแบบในตัวมันอย่างนั้นเสมอ เพราะ "ฟ้ายังฟ้าอยู่ อยู่ที่เราเรียนรู้ที่จะมอง" (เสือซ่อนยิ้ม, 2023) 


สวัสดี

-เสือซ่อนยิ้ม-


พบกับการผจญภัยครั้งก่อนได้ที่ >>https://th.readme.me/id/Np.pho...<< แล้วพบกันใหม่ ^^

พิกัด : https://goo.gl/maps/6VBVQTegck...

เสือซ่อนยิ้ม

 วันพฤหัสที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.51 น.

ความคิดเห็น