ทริปนี้พาชมวัดงามเก่าแก่แห่งแรกในเวียงนพบุรีศรีนครพิงค์  ไหว้สา พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว)   พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานอยู่ที่วัดเชียงมั่นค่ะ

      ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้าพาชมวัดงามทั่วไปและสถานที่สวยๆมากมาย เพจไปแอ่วกันFuntrips และ ช่องยูทูปเพจ กดเข้าชมได้ค่ะมีอัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวเรื่อยๆเลยเจ้า

    วัดเชียงมั่น  ตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่คูเมืองชั้นใน ถนนราชภาคิไนย ตำบลศรีภูมิ วัดนี้เป็นวัดแรกของการสร้างเมืองเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

        ประวัติของวัดเชียงมั่น สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย 

     จากหลักศิลาจารึกที่ 76 ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น พ.ศ. 1839 ได้กล่าวถึงวัดเชียงมั่นไว้ว่า พญามังรายได้ทรงสร้างที่ประทับชั่วคราวเพื่อควบคุมการสร้างเมือง เมื่อแล้วเสร็จได้โปรดให้ก่อเจดีย์ตรงที่หอนอนบ้านเชียงมั่น ให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น วัดนี้จึงนับเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองชียงใหม่ วัดเชียงมั่น เป็นทั้งศูนย์กลางการศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนา และที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญอย่าง พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว

       เจดีย์ช้างล้อม  พยามังรายโปรดให้ก่อเจดีย์ตรงที่หอนอน บริเวณพื้นที่หอประทับของพระองค์ มีศิลปะแบบล้านนา  ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย ถอดแบบมาจากเจดีย์ช้างล้อมของ วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัยค่ะ 

     เจดีย์ช้างล้อม  เป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลม ประดับด้วยช้างปูนปั้น จำนวน 16 เชือก ทางขึ้นสู่ซุ่มเรือนประดับตกแต่งด้วยราวบันไดนาค ส่วนเรือนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังสีทองอร่าม ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยเจ้าเมืองนครเชียงใหม่ตลอดมา

      วิหารหลวง  ทรงแบบล้านนา ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพเขียนสีทองบนผนังสีแดง บอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมืองและวัด ทั้งในเวียงกุมกาม และเมืองเชียงใหม่ของพญาเม็งราย

      ภาพจิตกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมืองเชียงใหม่ ภาพเขียนสีทองบนพื้นสีแดงงดงาม

     พระวิหารจตุรมุข  เป็นที่ประดิษฐาน พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่มาสักการะค่ะ

ขอมงคลทั้งหลายจงบังเกิดแก่ทุกท่านค่ะ 


ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.23 น.

ความคิดเห็น