น้ำตกก้อหลวง | อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

ใกล้จะเข้าหน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้ว

จะมีสถานที่ไหนที่ทำให้เย็นสบายบ้าง

ไปนั่งแช่น้ำฟังเสียงน้ำตกให้ผ่อนคลายกันเถอะ

ที่นี้น้ำตกก้อหลวง น้ำตกที่อยู่กลางป่าใหญ่

ของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่ซุกซ้อนความงาม

เอาไว้ น้ำตกสีฟ้าครามสวยงามโดยธรรมชาติ

น้ำตกแห่งนี้มีน้ำตลอดทั้งปี สีของน้ำจะเปลี่ยนตาม

ไปในแต่ฤดู เหมาะมากสำหรับการหลบร้อน

มานั่งท่ามกลางธรรมชาติ

📍 พิกัด : น้ำตกก้อหลวง

https://maps.app.goo.gl/CTEDkc...


พ า กั น เ ที่ ย ว : TAKE a TRIP

 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15.21 น.

ความคิดเห็น