“วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน”


1

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ “เงินตรา” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ผ่านวิวัฒนาการของเงินตราไทยในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้แนวคิด "วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน” ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง

ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งหมด 3 ชั้น ได้แก่

2
3

ชั้นที่ 1
จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ ไปจนถึงการค้นพบแร่โลหะ สู่การผลิตเงินตรา ผ่านแอนิเมชั่น 4 มิติ ฉายลงบนผนังถ้ำแบบ 360 องศา พร้อมแสง สี เสียง กลิ่น และการสั่นสะเทือน

3
4
5

ชั้นที่ 2

จัดแสดงเหรียญที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่สมัยฟูนัน สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี และสมัยศรีวิชัย ผ่านบรรยากาศวิถีชีวิต เศรษฐกิจและการค้าของแต่ละอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเหรียญกษาปณ์จากต่างประเทศ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกที่มีรูปทรง สีสัน และเทคนิคในการผลิตที่หลากหลาย รวมถึงจัดแสดงกระบวนการในการผลิตเหรียญ เริ่มตั้งแต่แนวคิด ในการจัดทำ การออกแบบ ตลอดจนกระบวนการผลิต

6

ชั้นที่ 3

จัดแสดงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และชุดเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด และอีก 1 เหรียญที่ระลึกประจำเมืองพัทยา

ระเบียบในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ทางพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆ โดยจะมีทุกๆ 30 นาที และจะต้องเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือสายนักสะสมเหรียญ แนะนำเลยค่ะ


ข้อมูล พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

เว็บไซต์ : พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.                      ปิดให้บริการในวันจันทร์

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท | เด็กและเยาวชนชาวไทย (อายุ 10-18 ปีบริบูรณ์) 20 บาท

เด็กชาวไทยอายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้สูงอายุชาวไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป นักบวชทุกศาสนา ผู้พิการทุกประเภท ได้รับการยกเว้นค่าเข้าชม

พิกัด : พิกัดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

ภาพถ่ายและปรับแต่งภาพโดย SasisDiary ผู้เขียน


Sasi's Diary

 วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 20.02 น.

ความคิดเห็น