วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี รวมถึงบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงเคยมาผนวช อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ด้วยกันวัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่างมาก

ไม่เพียงเท่านั้นวัดบวรนิเวศวิหารยังเป็นวัดประจำ 2 รัชกาล ได้แก่ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

1

โดยภายในพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศวิหารประดิษฐาน พระสุวรรณเขต (พระโต) ที่อันเชิญมาจากสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปสำคัญในหัวเมืองฝ่ายเหนือ ที่อิญเชิญมาจาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

2
3
4

สถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถ งดงามและโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างไทย จีน และตะวันตก

4

หลังจากไหว้พระในพระอุโบสถเรียบร้อย อย่าลืมแวะกราบไหว้รอยพระพุทธบาทศิลา ตรงศาลารอยพระพุทธบาทจำลองที่อยู่ด้านข้างพระอุโบสถ

5

และพระเจดีย์ใหญ่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

7

จากนั้นเดินผ่านคลองเล็กๆมานิดนึง ก็จะพบกับพระตำหนักต่างๆ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเคยผนวช ณ วัดแห่งนี้ เช่น พระตำหนักเพชร และ พระตำหนักจันทร์

8

แนะนำ หากยังมีเวลาเหลือให้เดินไปอีกนิดจะพบกับ พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงาน อัฐบริขาร และสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้เข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ฟรี

หมายเหตุ : ตอนที่เราไปบางจุดยังอยู่ระหว่างการบูรณะ ทำให้เข้าชมได้ไม่ครบทุกจุดสำคัญ


ข้อมูล วัดบวรนิเวศวิหาร

เว็บไซต์ : วัดบวรนิเวศวิหาร

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

พิกัด : พิกัดวัดบวรนิเวศวิหาร

สถานที่จอดรถ : สามารถจอดรถได้ที่ อาคารรับฝากรถ กทม.

ภาพถ่ายและปรับแต่งภาพโดย SasisDiary ผู้เขียน


Sasi's Diary

 วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 21.00 น.

ความคิดเห็น