ครองเวหา ครองนที จักรีนฤเบศร @เรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี รีวิวโดย Goplantravel

ครองเวหา ครองนที จักรีนฤเบศร @เรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี ผ่านมาหลายที่กับจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่หากใครคิดถึงทะเลจะต้องเรียกหา แต่หากว่า จังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ที่สวยงาม และน่าไปเยือนสักครั้งในชีวิต....เรือหลวงจักรีนฤเบศร ประวัติความเป็นมาของเรือหลวงจักรีนฤเบศร เมื่อครั้งเก

ครองเวหา ครองนที จักรีนฤเบศร @เรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี

ครองเวหา ครองนที จักรีนฤเบศร @เรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี


ครองเวหา ครองนที จักรีนฤเบศร @เรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี

ผ่านมาหลายที่กับจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่หากใครคิดถึงทะเลจะต้องเรียกหา แต่หากว่า จังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ที่สวยงาม และน่าไปเยือนสักครั้งในชีวิต....เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ประวัติความเป็นมาของเรือหลวงจักรีนฤเบศร

เมื่อครั้งเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชุมพรในปี พ.ศ.2532 กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหลักในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางทะเล ได้ใช้เรือและอากาศยานในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฐานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยและชาวประมง แต่มีีขีดจำกัดในการปฏิบัติการ เนื่องจากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่กองทัพเรือมีอยู่ขณะนั้น ไม่สามารถทนสภาพทะเลเมื่อครั้งพายุไต้ฝุ่นเกย์ได้ ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระทำได้ด้วยความยากลำบากและไม่ได้ผลตามที่กองทัพเรือต้องการ ประกอบกับภารกิจของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งในปัจจุบันเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยได้ขยายออกไปถึง 200 ไมล์ทะเล การที่มีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจะสามารถใช้ในการค้นหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนการมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือจะช่วยขยายพื้นที่ในการ ลาดตระเวนและระยะเวลาการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กองทัพเรือจึงได้มีแนวความคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมาย และได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือและการปฏิบัติภารกิจของเรือ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ 17 มีนาคม 2535 อนุมัติให้กองทัพเรือ ว่าจ้างสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล จำนวน 1 ลำ จากบริษัทบาซาน ประเทศสเปนในวงเงินประมาณ 7,100 ล้านบาท และกองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างสร้างเรือเมื่อ 27 มีนาคม 2535

กองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เพื่่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือ รวมทั้งเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทำให้ประเทศมีความเป็น ปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจคนไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อเนื่องกันมากว่า 200 ปี ซึ่งกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือหลวงลำนี้ว่า "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" อันหมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักร

ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ ลำแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระวางขับน้ำ้มากถึง 11,743 ตัน สามารถทนต่อคลื่นลมรุนแรงได้ในระดับ 9 ซึ่งคลื่นมีความสูงถึง 13.8 เมตร และเพื่อให้การต่อเรือเป็นไปอย่างคุ้มค่า กองทัพเรือจึงได้พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเรือให้สามารถทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการในทะเล เพื่อต่อระยะทำการของอากาศยานและเรือรบของกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปกป้องอธิปไตยของชาติได้อีกด้วย

ร.ล.จักรีนฤเบศร เปิดให้เยี่ยมชมระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถขับรถเข้ามาที่ท่าเรือได้เลย มีที่จอดรถอย่างกว้างขวาง จอดรถเสร็จเดินไปอีกนิดเดียวก็เจอทางเข้าแล้วค่ะ

การเข้าเยี่ยมชมเรือต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกับเจ้าหน้าที่ และนำบัตรถือไว้และเดินผ่านกล้องค่ะ และควรใช้เส้นทางเยี่ยมชม เฉพาะบริเวณที่กำหนดเท่านั้น และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะค่ะ


เมื่อเราเดินมาตามทางได้ซักพัก เราจะเจอประตูทางออกไปเห็นน้ำทะเล และภูเขา มองได้เต็มตา(แอบหวั่นนิดๆค่ะ) แต่รับรองปลอกภัยค่ะ ทางสถานที่มีที่กั้น แต่ถ้าพาเด็กๆไปต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะค่ะ

เดินขึ้นมาถึงข้างบนสุดของเรือ จะพบเป็นลานกว้างๆ เห็นวิวได้รอบทิศ มองไปฝั่งทะเลจะเห็นเรือบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านด้วยค่ะ สามารถเดินปถ่ายรูปตามส่วนต่างๆของเรือได้ค่ะ หากไปช่วงเที่ยง พกร่ม หรือหมวกติดไปหน่อยคงดีไม่น้อยเลยนะค่ะ เนื่องจากวันที่เราไป อากาศร้อนมากเลยค่ะ

หลังจากที่เดินสำรวจข้างบนเรือ และถ่ายรูปเป็นที่พอใจแล้ว ลองมาข้างล่างกันบ้างนะค่ะ ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะ (กล้องเกือบเก็บภาพไม่หมด) ความยาวตลอดลำ 182.6 เมตร ความกว้างกลางลำที่แนวน้ำ 22.5 เมตร ความกว้างดาดฟ้าบิน 30.5 เมตร ความสูงถึงดาดฟ้าบิน 18.5 เมตร และความสูงยอดเสา 42 เมตร

ภายในท่าเรือสัตหีบมีเรือรบหลายลำค่ะ จะมีเรือรบแบบอื่นๆจอดเทียบท่าใกล้ๆกันอยู่ด้วย วันนี้เรือหลวงสิมิลัน หมายเลข 871 จอดอยู่ด้วยค่ะ

ส่วนเรือรบ 2 ลำนี้ ชื่อ เรือรบหลวงพุทธเลิศล้านภาลัย หมายเลข 462 และเรือรบหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมายเลข 461 ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ค่ะ

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
ชมโพสอื่นๆเพิ่มเติม-ติดต่อเราได้ที่
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
http://goplantravel.com
http://pantip.com/profile/3201056
http://facebook.com/Goplantravel/
http://www.thetrippacker.com/goplantravel
http://chillblog.chillpainai.com/index.php?c=home&a=user&uid=1364
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


ความคิดเห็น