"เนื่องด้วยในปีนี้ (ปีการศึกษา 2558) มีการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปสังเกตการสอนในต่างแดนซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จาก 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา สาขาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ สาขาการประถมศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาสังคมศึกษาจำนวน 12 คน และดิฉันนางสาวณัฐวดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในฐานนะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ณ วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีตัวแทนนักศึกษามากถึง 4 คน และทางวิทยาลัยครูปากเซ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แบ่งสาขาการเรียนออกเป็น ชีวะศาสตร์ เคมีศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ICT ดิฉันจึงได้รับโอกาสให้เข้าร่วมสังเกตการสอนที่สาขาชีวะศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ดิฉันชอบและมีความถนัดเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ดิฉันได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย"

ณัฐวดี


"ก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าสู่ดินแดนจำปาหอมแห่งนี้ ยอมรับว่าแปลกที่พอสมควร แม้หลายอย่างของที่นี่จะคล้ายที่บ้าน แต่ก็แค่คล้ายเท่านั้นความกังวลใจจึงมีมากกว่าที่คาดเอาไว้ ทั้งๆที่เป็นคนรักการเดินทางแต่การเดินทางในครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งก่อนๆคือมีเพื่อนที่ร่วมคณะเดินทางมากถึง 12 คน และต้องมาอยู่ร่วมกันถึงหนึ่งเดือน แม้ว่าในตอนแรกคิดว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานแต่เอาเข้าจริงกลับรู้สึกว่ามันช่างแสนสั้นเหลือเกิน แม้ครั้งแรกคือความกังวลแต่ต่อมาคือความรัก ปากเซเป็นเมืองที่มีความเป็นตัวเองสูง ถ้าเปรียบกับผู้หญิงคงเป็นคนที่สวย เอาแต่ใจ แต่เธอช่างน่าค้นหา น่าหลงใหลเหลือเกิน ผู้คนมากมายเดินทางมาที่นี่เพื่อท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แต่เรามาที่นี่เพื่อฝึกประสบการณ์สอน (สังเกตการสอน)"

ชบาศรี


-----------------------------------------------------------


แผนของการมาฝึกประสบการณ์สังเกตการสอนที่วิทยาลัยครูปากเซคือ

สัปดาห์ที่ 1 สังเกตการสอนในห้องเรียน
สัปดาห์ที่ 2 มีส่วนร่วมการเรียนการสอนในห้อง
สัปดาห์ที่ 3 เขียนแผนการสอน
สัปดาห์ที่ 4 ทดลองการสอน
สัปดาห์ที่ 5 จัดทำโครงการและประเมินผล

โดยแต่ละคนจะไปตามสาขาของตนเอง ได้แก่ ภาษาอังกฤษก็ไปสายภาษา , พลศึกษาก็ไปสังเกตด้านวิชาเกี่ยวกับสุขภาพ , สังคมศึกษาจะมีภูมิศาสตร์กับประวัติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ที่นี่จะมี 4 สาย คือ ชีวศาสตร์ เคมีศาสตร์ ฟิสิกศาสตร์ และชีวศาสตร์ , คณิตศาตร์ก็ไปฝึกสังเกตวิชาคณิต , ปฐมวัยก็ไปสายอนุบาล , ส่วนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาพิเศษและคอมพิเตอร์ไปสังเกตสายวิชา ICT สุดท้ายการประถมศึกษาสังเกตระดับประถมสาธิตวิทยาลัยครูปากเซสัปดาห์ที่ 1

Week 1

21 กันยายน 2558

สัปดาห์แรกของการมาอยู่ที่วิทยาลัยครูปากเซ หลังจากที่รถบัสของทางคณะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยในช่วงเช้าพร้อมคณาจารย์และพวกเราทั้ง 12 คน เดินทางประมาณสองชั่วโมงก็ถึงด่านช่องเม็ก พรมแดนไทย-ลาว พวกเราก็ทำเรื่องผ่านแดนโดยใช้พาสปอร์ตและกรอกใบขาออก และไปทำเรื่องปั๊มพาสปอร์ตอีกทีที่ด่านวังเต่าฝั่งสปป.ลาว (เสียค่าธรรมเนียมคนละ 40.-) และมุ่งหน้าไปยังวิทยาลัยครูปากเซ

"สุดเขตประเทศไทยที่ด่านช่องเม็ก อําเภอสิรินธร ทั้ง 12 ชีวิตก็ได้ก้าวเดินเพื่อที่จะเริ่มต้นประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ทุกคนก็ได้เดินทางกับรถบัสคันใหญ่ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับสัมภาระที่พร้อมจะมาอาศัยประเทศเพื่อนบ้านอยู่ เพื่อศึกษาหาความรู้ในระยะเวลา 1 เดือนเศษๆ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 24 ตุลาคม 2558 พอมาถึงก็มีการต้อนรับจากคณะครูอาจารย์วิทยาลัยครูปากเซ ข้าพเจ้าและเพื่อนๆก็เก็บสัมภาระของตนเองขึ้นที่พัก ณ ศูนย์บํารุงครู สถานที่แห่งนี้มีไว้ขึ้นเพื่อการรับรองต้อนรับแขก ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่ประชุมก็ได้ เมื่อเก็บสัมภาระขึ้นห้องเสร็จเรียบร้อย ก็ลงมาที่ห้องประชุมตึกเดิม ความรู้สึกตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเนื่องจากว่าอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยยังอยู่ด้วย พิธีการในห้องประชุมเริ่มจากการกล่าวต้อนรับจากท่านรองผู้อํานวยการท่านสมชัย เมกสมบัติท่านมาแทนท่านผู้อํานวยการ เนื่องจากท่านติดภารกิจอื่น จากนั้นก็เป็นการแนะนําครูอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นก็พูดคุยพบปะกัน หลังจากนั้นก็มีการเลี้ยงต้อนรับจากทางวิทยาลัยครูปากเซ ที่โรงแรมแกรนด์โฮเทล ทุกๆคนก็รับประทานอาหารอย่างอร่อย จากนั้นท่านอาจารย์ที่มาส่งก็เดินทางกลับ ท่านอาจารย์วีระศักดิ์ แก่นอ้วน ก็ปล่อยให้นกน้อยออกบินครั้งแรกในที่ๆไม่เคยอยู่ แล้วต้องมาอยู่เป็นเวลา 1 เดือน ประสบการณ์ครั้งใหม่ก็เริ่มขึ้น..."

ณัฐพงษ์รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์ร่วมกันกับคณาจารย์วิทยาลัยครูปากเซและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่โรงแรมจำปาสักแกรนด์โฮเตล

หลังนั้นท่านคณาจารย์ก็เดินทางกลับมหาวิทยาลัย และปล่อยให้พวกเราทั้ง 12 คน เผชิญกับการใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดน ในวันแรกของการมาอยู่ที่นี่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต แต่จะมีไวไฟของวิทยาลัยซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรและเชื่อมต่อยากมาก จึงทำให้วันแรกนี้ขาดการติดต่อโลกโซเชียลไปเลยและเป็นวันแรกที่นอนเร็วมากในประวัติศาสตร์ นอนประมาณ 1 ทุ่ม เพราะคิดว่าเหมือนๆเวลามันเที่ยงคืนแล้ว22 กันยายน 2558

ถึงเวลาออกสำรวจเมืองปากเซกันแล้ว ด้วยความที่ไม่มีรถ และยังไม่รู้จักใคร ก็เลยเลือกวิธีการเดิน ไปตลาดหาซื้อของมาทำอาหารกินพวกเราเดินจากวิทยาลัยครูปากเซ ไปยังตลาดดาวเรืองระยะทางก็ประมาณ 1.5 กม. ระหว่างเดินก็ไปเจออะไรต่างๆมากมาย ทั้งการขายหวยลาว ขายกันเยอะมากๆ ตั้งโต๊ะริมถนนเลย
หวยลาว


แลกเงินกัน ในช่วงนั้นเรทขึ้นๆลง อยู่ที่ประมาณ 226-229 กีบ ต่อ 1 บาท


ตลาดดาวเรือง หาซื้ออาหารไปทำกับข้าว


จากนั้นก็เดินทางกลับวิทยาลัยโดยนั่งรถสามล้อ


อาหารเย็นวันที่ 2 ของพวกเรา


ด้วยความที่ที่บ้านพักไม่มีไวไฟ ผมเลยลงทุนซื้อ Pocket Wi-Fi ราคา 200,000 กีบ (มือสอง)


23 กันยายน 2558

ที่นี่ทุกวันพุธจะมีการทำความสะอาดและดูแลรักษาทั่วไปของวิทยาลัย หรือที่นี่เขาจะเรียกว่า "อนามัย"


ถ่ายรูปกับเพื่อนๆ น้องๆ หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว


จากการที่พวกเราไม่ชอบอยู่นิ่งๆเฉยๆ และถามน้องๆที่วิทยาลัยครูว่ามีที่ไหนน่าเที่ยว น้องๆจึงเสนอวัดพูสะเหล้า ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทางขึ้นไปสองทางคือ ขึ้นบันไดราวๆ กิโลเมตรกว่าๆ กับ ขับรถขึ้นไปราวๆ 5 กิโลเมตร น้องๆก็ใจดีอาสาพาพวกเรานำเที่ยวในครั้งนี้


บางส่วนก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปกับน้องๆ และอีกส่วนก็เช่ารถสามล้อไป


ถึงแล้วทางขึ้นวัดพูสะเหล้า บันไดหลายร้อยกว่าขั้น!!!


เดินๆๆ


พอเดินบันไดจนสุดบันไดที่เป็นปูน เดินต่อไปเรื่อยๆ ก็จะเจอบันไดไม้ เดินต่อไปเรื่อยๆๆ


ถึงแล้วจุดชมวิวจุดแรก


ไหว้พระกัน


หลังจากนั้นก็กลับห้อง ประชุมประจำวัน


25 กันยายน 2558

ในสัปดาห์นี่เนื่องจากกระผมเรียนทางด้านสายวิชาคอมพิวเตอร์ท่านอาจารย์จึงมอบหมายหน้าที่ให้ผมและเพื่อนเอกการศึกษาพิเศษจัดทำวิดีทัศน์ของวิทยาลัย และมีเพื่อนจากเอกพลศึกษามาช่วยถ่ายวิดีโอด้วย


อาคารทั่วไปของวิทยาลัย


ในบางวันที่อยากกินข้าวเหนียวก็ต้องก่อไฟเตาถ่านเพื่อนึ่งข้าวเหนียว เพราะที่นี่จะมีแค่กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว

แต่เดี๋ยวๆ หม้อเดียวนึ่งกันถึง 3 คน ๕๕๕


26 กันยายน 2558

ในวันนี้วิทยาลัยครูปากเซได้มีการรับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปี 2557 ในพิธีการรับใบประกาศจะเรียบง่ายไม่เหมือนบ้านเราคือ การแต่งกายก็จะชุดนักศึกษาปกติธรรมดา การถ่ายรูปก็ไม่ได้ถ่ายหนักเหมือนบ้านเรา ที่นั่นเขาจะมีซุ้มรับถ่ายภาพด่วน (ถ้าบ้านเราก็จะมีซุ้มที่รุ่นน้องจัดให้ หรือมีการบูมแสดงความยินดี แต่ที่นั่นไม่มีจะเป็นแบบเรียบง่าย)


วันนี้เป็นวันหยุดสัปดาห์แรกของการมาอยู่ที่นี่ แน่นอน อยู่นิ่งๆไม่ได้ ก็ต้องออกหาสำรวจชุมชนกัน!!!

สถานีแรกพวกเรานั่งรถสามล้อจากหน้าวิทยาลัยมาที่วัดหลวงเมืองปากเซ ค่ารถคนละประมาณ 7,000 กีบ


จากนั้น เดิน เดิน เดิน ริมแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆหาของกินกัน

เจอร้านเฝอลานคำ เป็นอาหารลาวมื้อแรกที่มาทานที่ร้านเลย


หลังจากกินเสร็จเจ้าของร้านใจดีก็อาสามาส่งพวกเราที่ร้านดาวคอฟฟี่กาแฟดาว


จากนั้นก็เดินไปอีกนิดก็เจอสะพานลาว-ญี่ปุ่น


27 กันยายน 2558

ประเพณีที่นี่จะคล้ายๆบ้านเรา วันนี้มีงานบุญที่วัด เป็นบุญข้าวสากที่ทางภาคอีสานจะมีการนำห่อข้าวไปวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติๆผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญ และในวันนี้พวกเราก็ตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำบุญกัน เดินๆ ไปวัด


ทำบุญตักบาตรกัน


ด้วยความที่เป็นวันหยุด แน่นอนก็ต้องเที่ยวครับ!!!ไม่มีรถ ไม่อยากเสียค่าสามล้อ ก็เลยเลือกวิธีการ "โบกรถ" ๕๕๕

*** จบ Week 1 ***


---------------------------------------------------------


สัปดาห์ที่ 2

Week 2

29 กันยายน 2558

สัปดาห์นี้เป็นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนกับอาจารย์และนักศึกษา เช่น ช่วยอาจารย์แจกเอกสาร ช่วยหยิบจับสื่อการสอน เป็นต้น

บรรยากาศในห้องเรียน


บรรยากาศฝั่งน้องๆปฐมวัย


1 ตุลาคม 2558

และเป็นประจำทุกสัปดาห์จะมีการทำความสะอาดวิทยาลัย และปลูกพืชผักสวนครัว


น้องๆ ICT (รุ่นน้องห้องที่ผมเข้าร่วมสังเกตการสอน)


และหลังจากนั้นก็มาช่วยเพื่อนๆเอกคณิตศาตร์พิมพ์โจทย์คณิตศาสตร์


หลังจากเลิกเรียนก็ไม่มีอะไรทำอีกละ ก็เลยเดินเล่นรอบเมืองปากเซ ระยะทาง 8 กิโลเมตรกว่าๆ นี่พวกเราชอบเที่ยวขนาดนั้นเลยเหรอ ๕๕๕

ระยะทางที่เดิน


เดินไปเรื่อยๆ เจอกล้วยปิ้งไม้ละ 3,000 กีบ


โรตีถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 8,000 กีบ


เดินผ่านวัด โรงเรียน หลายอย่างมากมาย ก็ถ่ายรูปๆๆๆๆ


แอบผ่านไปเห็นร้านเที่ยวกลางคืนด้วยแหละ อิอิ2 ตุลาคม 2558

วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ สำรวจชุมชนอีกครั้ง ๕๕๕ พวกเราเดินจากวิทยาลัยมายังวัดพระบาท ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร (นี่ขยันเดินกันจริงๆ)


และเดินมาเรื่อยๆ จนถึงสนามแดง


จากนั้นผมก็ขอตัวกลับก่อน เพื่อนๆก็เลยเดินไปเล่นที่ริมแม่น้ำโขง


4 ตุลาคม 2558

วันนี้ตื่นแต่เช้าไปวิ่งออกกำลังกาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ตอนขากลับโบกรถกลับวิทยาลัย ๕๕๕

*** จบ Week 2 ***


---------------------------------------------------------


สัปดาห์ที่ 3

Week 3

สัปดาห์ที่ 3 นี้เป็นสัปดาห์ของการเตรียมเขียนแผนการสอนที่จะนำมาทดลองสอนที่วิทยาลัยครูแห่งนี้

6 ตุลาคม 2558
เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ (7 ตุลาคม) เป็นวันครูแห่งชาติของประเทศลาว ที่วิทยาลัยจึงมีพิธีไหว้ครูคล้ายๆกับบ้านเรา


ในพิธีการไหว้ครูจะแตกต่างจากบ้านเราคือที่บ้านเราจะมีพานไหว้ครู หรือ กรวยดอกไม้ไหว้ครู แต่ที่นี่จะเป็นช่อดอกไม้ ตัวแทนนักศึกษาห้องละ 1 คนเพื่อมามอบให้กับครูอาจารย์


พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับช่อดอกไม้จากนักศึกษา


และพวกเราก็มีช่อดอกไม้มอบให้ท่านผู้บริหารวิทยาลัยเนื่องในวันครู


ร่วมถ่ายรูปกับอาจารย์


ตอนกลางคืนที่นี่จะมีงานเลี้ยงวันครู ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยจะมาร่วมงานเลี้ยง เป็นงานเลี้ยงอาหารโต๊ะจีน และมีกิจกรรม ร้องเล่น เต้นรำ และจับสลากลุ้นของรางวัล

สมาชิกพวกเราพร้อมที่จะลุยอาหารโต๊ะจีนแล้วววว


พิธีเปิดและมอบของรางวัลจากท่านผู้อำนวยการ


จากนั้นก็จับสลากของรางวัล ของรางวัลก็จะมีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า ของกิน และของใช้ส่วนตัว

พวกเราก็ได้รับเกียรติให้ไปจับสลากลุ้นของรางวัลด้วย


เพื่อนผมโชคดีได้เตารีดกลับบ้านด้วย


หอบรางวัลกลับบ้านกันเยอะเลยทีเดียว


จากนั้นก็ร่วมเต้นรำ บัดสโลบ รำวง อย่างสนุกสนาน (บรรยากาศเหมือนในหนังสะบายดีเลย)


เด็กๆที่มาร่วมงาน น่ารักๆ


ถ่ายรูปคู่กับครูพี่เลี้ยงของผมเอง (อ.เสื้อสีฟ้าครูพี่เลี้ยงสัปดาห์แรก อ.เสื้อสีเขียวครูพี่เลี้ยงคนปัจจุบัน)


ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ (อ.เสื้อสีน้ำตาล ครูพี่เลี้ยงในนาม)

ปล. ผมนี่ครูพี่เลี้ยงเยอะจัง ๕๕๕


7 ตุลาคม 2558

วันๆถ้ามีเวลาว่างก็ไม่ทำอะไรหรอกครับ นอกจากออกเที่ยว ๕๕๕
วันนี้พวกเราไปวัดจอมเพชรทางไปสนามบิน ระยะทางประมาณ 8-10 กิโลเมตร


วัดนี้จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่


ขากลับก็แวะชมสนามบินนานาชาติปากเซ


8 ตุลาคม 2558

เนื่องจากอยู่ในช่วงวันครู จึงมีการจัดกิจกรรมวันครูย้อนหลัง ซึ่งแยกย่อยเป็นแต่ละสาขา แต่ละสาย อย่างเช่นในภาพเป็นของสายวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ วิธีไหว้ครูของที่นี่ก็มอบดอกไม้ให้แก่ครูอาจารย์


9 ตุลาคม 2558
ในวันนี้ผมและเพื่อนๆได้มีโอกาสทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย


หลังจากเลิกเรียน น้องๆวิทยาลัยก็พาไปเที่ยวชมเมือง (อีกแล้ว!!) วันนี้น้องๆพาไปที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก ซึ่งห่างจากตัวปากเซประมาณ 8-9 กิโลเมตร (มั้งครับ)


บรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขา ต้นไม้ อากาศดี สวยงามมากครับ
จากนั้นน้องๆก็พาไปกินตำสุกตำดิบ จะคล้ายๆส้มตำแต่ไม่มีมะละกอ เป็นเหมือนยำ ที่ใส่ทั้งผักลวก และเส้นต่างๆ (อร่อยมากกก)


จากนั้นก็ไปต่อที่วัดไซเจริญ ทางไปวัดพู ระยะทางก็ไกลพอสมควร ประมาณ 10 กว่ากิโลเมตรจากปากเซ


พอไปถึงทางเข้าเขาราดคอนกรีตใหม่ก็เลยต้องเดินไปยังวัด


ถึงแล้วครับ วัดไซเจริญ (ชื่อวัดถ้าผมจำไม่ผิดนะ)


10 ตุลาคม 2558

เย้!! วันนี้วันเสาร์ ทายสิพวกเราทำอะไร? คำตอบก็คือ เที่ยวครับ!!! ๕๕๕
พวกเราเช่ารถตู้เพื่อไปที่ปราสาทวัดพูกัน ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเช่าเท่าไหร่
คันนี้เลย (โฆษณาให้ด้วย)


ออกเดินทางกันแล้ววว


ค่าเข้าชมวัดพู ราคาสำหรับชาวต่างชาติ 50,000 กีบ สำหรับคนลาว 20,000 กีบ


จากนั้นก็นั่งรถกอล์ฟเพื่อไปยังปราสาทวัดพู


ปราสาทด้านล่าง


แล้วก็เดินๆๆ ค่อนข้างไกล แต่ก็พอสู้ไหวถึงแล้วปราสาทวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว


หลังจากนั้นไม่นานฝนก็ตกหนัก ก็เลยต้องรีบกลับ


ระหว่างทางกลับวิทยาลัย


ปราสาท พระตำหนัก วัง หรืออะไรสักอย่างในสมัยนั้น


บ้านคุณนายดาวเรือง


11 ตุลาคม 2558

วันนี้ยังเป็นวันหยุด น้องๆก็เลยพาพวกเราไปที่น้ำตกตาดสีดา (เที่ยวอีกละ) โดยนั่งรถจักรยานยนต์ไป ระหว่างทางก็เจอวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติที่สวยงามมากกก


แต่พอใกล้จะถึง รถก็ยางรั่วซะก่อน แต่ดีหน่อยที่แถวนั้นมีร้านซ่อมรถ


ถึงแล้วน้ำตกตาดสีดา


ที่น้ำตกแห่งนี้จะมีกระท่อมไว้สำหรับพักผ่อน สั่งอาหารมากิน ไม่เสียค่าเช่า เสียเฉพาะค่าอาหาร (มั้ง)


จากนั้นก็เดินทางกลับ


แพะตัวน้อยๆน่ารักๆ

***จบ Week 3 ***

-----------------------------------------------


สัปดาห์ที่ 4
Week 4

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการทดลองการสอน


12 ตุลาคม 2558

วันนี้พวกเราไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ปากเซ (มส.ปากเซ) เป็นระยะเวลาแค่ 1 วันเท่านั้น เพราะแค่ไปดูและสังเกตการสอนในระดับมัธยมของที่นี่ โรงเรียนมัธยมจะมีตั้งแต่ ม.1 - ม.7 (ม.1 เทียบเท่ากับ ป.6 และ ม.7 เทียบเท่ากับ ม.6 บ้านเรา)

รอพบกับคุณครูเพื่อติดต่อแจ้งจุดประสงค์ที่พวกเราจะมาในวันนี้


อาคารทั่วไปของโรงเรียน มส.ปากเซ

สภาพแวดล้อมร่มรื่น บรรยากาศดีมากๆ


โรงอาหารและร้านค้าต่างๆ


ถ่ายรูปกับน้องๆนักเรียน


จากนั้นก็เข้าสังเกตการสอนในแต่ละสาขาวิชาของตนเอง เช่นของผมก็เข้าสังเกตในวิชาคอมพิวเตอร์


จากนั้นก็สรุปและสะท้อนผล


และร่วมถ่ายรูปกับครูและนักเรียนก่อนแยกย้ายกลับ


หลังจากเลิกเรียนน้องๆที่วิทยาลัยสาขาชีวศาสตร์ก็พาเที่ยวอีกละครับ

ครั้งนี้น้องพาไปที่ริมแม่น้ำโขง กินลูกชิ้นทอด และตำสุกตำดิบ อร่อยมากกก


13 ตุลาคม 2558

ทดลองสอนของแต่ละคน แต่ละสาขา

พลศึกษา


วิทยาศาสตร์


ภาษาอังกฤษ

สอนทำอาหารโดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ


14 ตุลาคม 2558

วิทยาศาสตร์


คณิตศาสตร์


และวันนี้พวกเรากลับไทยเพื่อไปประทับตราพาสปอร์ต

เนื่องจากเราอยู่ที่ลาวได้ 30 วัน แต่เราจะอยู่ถึง 34 วัน จึงต้องกลับฝั่งไทยเพื่อมาทำเรื่องอยู่ต่อ (งงมั้ยครับ)


16 ตุลาคม 2558

คอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตร์


และที่ในช่วงนี้ที่ริมแม่น้ำโขงจะมีการจัดงานประจำปี คล้ายๆงานวัดที่จะมีปาเป้า สาวน้อยตกน้ำและร้านค้าต่างๆมากมาย


We love PAKSE


17 ตุลาคม 2558

วันนี้ทางวิทยาลัยพาพวกเราทั้ง 12 คน พร้อมทั้งอาจารย์และพี่เจ้าหน้าที่พาเที่ยวน้ำตกในเมืองปากซอง (เที่ยวอีกแล้ว เย้!!!)

รถคันนี้ พร้อมแล้วไปกันเล้ยยยย


สถานีแรกที่แวะ ปตท. และ Cafe Amazon ปากเซจากนั้นสถานีต่อไป สะบายดีวัลเลย์


และก็ไปต่อยังน้ำตกตาดเยือง (เป็นน้ำตกที่สวยมากที่สุดในจำนวนน้ำตกที่ไป)

ค่าเข้าชาวต่างชาติคนละ 10,000 กีบ


จากนั้นไปต่อที่น้ำตกตาดถ้ำจำปี เป็นน้ำตกที่สวยไม่แพ้กัน น้ำตกแห่งนี้สามารถเล่นน้ำได้ แต่น้ำเย็นมากๆๆ

ค่าเข้าคนละประมาณ 5,000 กีบ


จากนั้นก็ไปที่น้ำตกตาดผาส้วม ที่นี่จะมีชนเผ่าต่างๆ ให้ไปถ่ายรูปและมีของต่างๆขายด้วย


จบทริปสำหรับวันนี้แล้ว บ๊ายบาย แล้วมุ่งหน้ากลับวิทยาลัยครู

*** จบ Week 4 ***


------------------------------------------------


สัปดาห์ที่ 5

Week 5


เผลอแป๊บเดียวสัปดาห์สุดท้ายแล้ว

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องทำโครงการอย่างน้อย 1 โครงการให้กับวิทยาลัย


19 - 21 ตุลาคม 2558

น้องๆก็ชวนมากินข้าวเที่ยงด้วยกัน (ปกติพวกเราจะกลับที่พักและทำกับข้าวกินเอง) และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก (คิดถึง)


และนี่คือห้องทำงาน ห้องพัก ของพวกเรา หรือที่พวกเรามักจะเรียกว่า "ห้องลับ"


21 ตุลาคม 2558

เนื่องจากวันนี้สาขาชีวศาตร์ต้องออกไปเก็บตัวอย่างพันธ์ุพืชเพื่อมาศึกษา ซึ่งครั้งนี้ไปกันที่น้ำตกตาดสีดา ภูบาเจียง ผมก็ได้มีโอกาสติดรถไปด้วย (เที่ยวอีกละ ๕๕๕)


พอไปถึงก็เดินๆขึ้นภูเขา


ไปถึงที่ระดับความสูงประมาณ 269 เมตร


แล้วก็กลับลงมายังน้ำตกตาดสีดา


ตัวอย่างพันธุ์พืช


ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนกลับวิทยาลัย


เนื่องจากพรุ่งนี้พวกเราจัดโครงการ และมีกิจกรรม จึงมาซ้อมและเตรียมกิจกรรมที่หอประชุม


22 ตุลาคม 2558

โครงการที่เราจัดทำขึ้นคือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและวิทยาลัยครูปากเซ


ลงทะเบียน


เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม


พิธีเปิดงาน


กิจกรรมละลายพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆ


จากนั้นจะมีการแบ่งเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มคิดชื่อกลุ่ม และท่าประจำกลุ่ม พร้อมออกไปนำเสนอ


จากนั้นก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าประสบการณ์กิจกรรมที่พวกเราทำในม.ของเราให้ทางวิทยาลัยครูปากเซฟัง


และกิจกรรมแลกเปลี่ยนของวิทยาลัยครูปากเซคือสอนพวกเราเต้นบัดสลบ


ในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรม Walk Rally เข้าเล่นกิจกรรมแต่ละฐาน

ซึ่งจะแบ่งแยกเป็นแต่ละสาขาวิชาพวกเราเช่น พลศึกษา ก็เป็นฐาน Dance สอนเต้นแบบต่างๆ


คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์


ภาษาอังกฤษ

ตีกอล์ฟ


คอมพิวเตอร์

ให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์


กิจกรรมสุดท้ายคือผูกแขน กล่าวความรู้สึก ความประทับใจ


อาจารย์กล่าวปิดงาน


และร่วมถ่ายภาพด้วยกัน จบกิจกรรมในวันนี้ ถือว่าประสบผลสำเร็จและประทับใจเป็นอย่างมากกกก


วันนี้น้องๆมีแข่งกีฬาวิทยาลัย ก็เลยไปเชียร์และร่วมถ่ายรูปกับน้อง (น้องๆ ICT สาขาที่ผมเข้าสังเกตการสอน)


23 ตุลาคม 2558

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเพื่อนๆน้องๆวิทยาลัยครูปากเซ (คิดถึงจังงงง)


หลังจากนั้นก็มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงส่งพวกเรา


ทุกคนกล่าวความรู้สึกที่ได้มาสังเกตการสอนที่นี่


ในช่วงเย็นก็มีงานเลี้ยงส่งที่เรือแพคำฟองริมแม่น้ำโขง


24 ตุลาคม 2558

วันนี้สินะที่เราต้องกลับบ้าน รู้สึกใจหวิวๆ ยังไงแปลก เวลา 1 เดือนมันสั้นมากเลย

ผมและเพื่อนอีก 2 คน ก็ตื่นแต่เช้าเพื่อไปวัดพูสะเหล้า โดยการเดินออกกำลังกายไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร

ลาแล้ววัดพูสะเหล้า แล้วค่อยพบกันใหม่


ได้เวลาเก็บของแล้วสินห้องนอนของพวกผมเอง ๕๕๕


จากนั้นรถวิทยาลัยก็ไปส่งที่ด่านช่องเม็ก

และพวกเราก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆ มอบให้พี่เจ้าหน้าที่ ที่พักอยู่ด้วยกัน


*** จบ Week 5 ***
สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์สังเกตการสอน


---------------------------------------------------------แต่หลังจากกลับไทยไปผมก็กลับมาเล่นปากเซอีกถึง 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1

27 - 30 ตุลาคม 2558

มางานออกพรรษา ประจำปีของที่นี่

มีลอยกระทง และแข่งเรือยาวด้วยครั้งที่ 2 เที่ยวแบบ Backpack

30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2558

https://th.readme.me/p/6064


ขอบคุณที่ติดตามอ่านครับ

Khunjao Backpacker

 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 11.57 น.

ความคิดเห็น