Cholticha Nilnakkhara

รักการถ่ายภาพ มีความสุขทุกครั้งที่ได้แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่รื่นรมย์เพื่อการพักผ่อน ผ่อนคลายด้วยนั่งดื่มด่ำในร้านกาแฟช่วงบ่าย

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all