Rada upalananda

ไปไหน ไหนเล่า มาแชร์ มาบอกต่อ ทุกๆที่ที่ได้ไป
ไม่ว่าเราจะ ไ ป ไ ห น
เราจะมา เ ล่ า ให้ฟังนะ
อย่างน้อยให้เราได้แชร์ได้บอกต่อ ที่ที่เราไปมา
อย่างน้อยให้เราได้ระบายความรู้สึก ที่ที่เราไปมา
หวังว่าเธอคงชอบนะ