สุราหนึ่งป้าน

เราไม่ใช่กวี เราไม่ใช่นักเขียน แต่เราเขียนเพราะอารมณ์มันโชยไปก็เท่านั้น ในเรื่องราวที่พานพบ ระหว่างค้อมลงและเงยขึ้นบนผืนโลก อาจพบพานสิ่งสวยงามที่อยากบอกเล่าก็เท่านั้น เพื่อแลกปันบางสุขที่พึงมี ในบางส่วนที่พึงเขียน น้อมรับทุกอักษร ที่อาจอักษราแล้วผิดพลาด ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ่ง ผ่านสุราหนึ่งป้าน เช่นคำท่านกวีใหญ่โกวเล้ง

" สุราแม้บันดาลให้ผู้คนปฏิบัติกิริยาเฉื่อยช้า คาดคำนวณพลาดผิด
แต่สามารถให้กำลังขวัญแก่ผู้คน

เรื่องราวในโลกส่วนใหญ่ล้วนเป็นเช่นนี้ มีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ร้าย
หากท่านครุ่นคิดในส่วนที่ดี ท่านจะมีชีวิตเบิกบานกว่านี้ "

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all