ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ อส.SOCIAL พาเที่ยวชุมชน

รางวัล เขียนรีวิวใน README.ME (ยึดคะแนนตาม README.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ อส.SOCIAL พาเที่ยวชุมชนรางวัล เขียนรีวิวใน README.ME (ยึดคะแนนตาม README.ME)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ทีม อส.23 ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน ( 37,594 คะแนน )


รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ทีม อส.33 ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา ( 28,311 คะแนน )


รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ทีม อส.9 ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง ( 25,764 คะแนน )

*คะแนนที่ได้ เป็นคะแนน ณ วันที่ปิดนับคะแนนของแต่ละ อส .


รางวัล ยอดวิว VDO ใน Youtube

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ทีม อส.32 ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ทีม อส.7 ชุมชนบ้านแหลมกลัด จ. ตราด

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ทีม อส.19 ชุมชนบ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย


*คะแนนที่ได้ เป็นคะแนน ณ วันที่ปิดนับคะแนนของแต่ละ อส .


รางวัล MOST INSPIRING VDO

เงินรางวัล 4 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท

ทีม อส. 4 ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ. ตรัง

ทีม อส. 6 ชุมชนศิลาเพชร จ. น่าน

ทีม อส. 12 ชุมชนบ้านท่าขันทอง จ. เชียงราย

ทีม อส. 13 ชุมชนปางห้า จ. เชียงราย

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมผลงานของทีม อส. Social ทุกท่าน