หลาดหน้าพระธาตุ นครศรีธรรมราช รีวิวโดย ออกเดินทาง Step out journey

หลาดหน้าพระธาตุ นครศรีธรรมราช พิกัด : ถนนหน้าพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช ยาวตลอดทั้งสาย ตลาดจะเปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์เพียงวันเดียวนะครับ ตั้งแต่ 16.0-21.00 มีทั้งของกิน ของใช้ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีของเด่น เมืองนคร รวมไปถึงมีการแสดง มโนราห์ หนังตะลุง และการละเล่นต่าง

หลาดหน้าพระธาตุ นครศรีธรรมราช

หลาดหน้าพระธาตุ นครศรีธรรมราช

 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.53 น.

 วันที่เดินทาง 14 พ.ค. 2561

หลาดหน้าพระธาตุ นครศรีธรรมราช

พิกัด : ถนนหน้าพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช ยาวตลอดทั้งสาย

ตลาดจะเปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์เพียงวันเดียวนะครับ ตั้งแต่ 16.0-21.00 มีทั้งของกิน ของใช้ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีของเด่น เมืองนคร รวมไปถึงมีการแสดง มโนราห์ หนังตะลุง และการละเล่นต่างๆด้วย ไปเที่ยวนคร อย่าพลาดตลาดต้องชมแห่งนี้นะครับ


“ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม”

ความคิดเห็น